PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Nejstarší německy psaná literatura - ON2307024
Anglický název: The Oldest Written German Literature
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.05.2009)
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům přehled o německy psané literatuře na dobovém kulturním pozadí a v evropském kontextu od počátku do období baroka. Předmět je zaměřen na prohloubení obsahu literárních disciplín bakalářského studia, důraz je kladen především na samostatnou analýzu a interpretaci textů. Obsah předmětu tvoří témata: Památky germánské doby. Raný středověk. Historické a duchovní klima. Kulturní centra. Karolínská renesance. Otonská renesance. Klunyjské hnutí. Zárodky náboženského dramatu. Předdvorský epos. Vrcholný středověk. Vymezení, evropský kontext. Epos dvorský a hrdinský. Lyrika: Minnesang, "Spruchdichtung", vagantská poezie. Představitelé jednotlivých žánrů. Pozdní středověk. Scholastika a mystika. Kulturní centra. Lyrika a Meistersang, epika, didaktické písemnictví, počátky německé prózy, duchovní drama, masopustní hry. Renesance-humanismus-reformace. Centra a představitelé. Luther. Didaktická a "bláznovská" literatura. Podoby dramatu. Knížky lidového čtení. Baroko. Proměny žánrů. Hlavní představitelé barokní literatury.
Literatura
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.05.2009)

Schlaffer, H. Die kurze Geschichte der deutschen Literatur. München, Wien: Carl Hauser Verlag, 2002. ISBN 3-446-20149-1.

Rötzer, H.G. Geschichte der deutschen Literatur. Bamberg : Buchners Verlag, 1995. ISBN 3-7661-4185-61995.

Geschichte der deutschen Lyrik vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 1983.

Cramer, T. Geschichte der deutschen Literatur im späten Mittelalter. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1990. ISBN 3-423-04553-3.

Klöckner, K. Texte und Zeiten. Deutsche Literaturgeschichte. Berlin: Cornelsen Verlag, 1995. ISBN 3-464-61803.

Sorensen, B. A. Geschichte der deutschen Literatur. Band I. Vom Mittelalter bis zur Romantik. München: C.H.Beck´sche Verlagsbuchhandlung, 1997. ISBN 3-406-42016-8.

Baumann, B.; Oberle, B. Deutsche Literatur in Epochen. 2. aktual. vyd. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1996. ISBN 3-19-001399-3.

Saalfeld, L. von; Kreidt, D.; Rothe, F. Geschichte der deutschen Literatur: von den Anfängen bis zur Gegenwart. München: Droemer Knaur, 1989. ISBN 3-426-26295-9.

Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Band I: Vom frühen Mittelalter bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Stuttgart: Reclam, 1980.

Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských. Praha: Odeon, 1987.

Vízdalová, I. Soumrak a prsten : Germánské ságy o bozích a hrdinech. Praha: Euromedia Group, 2000. ISBN 80-242-0459-2.

Wehrli, M. Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter: von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Sonderausgabe. Stuttgart: Reclam, 1997. ISBN 3-15-010431-9.

Wetzel, Ch. Lexikon der Autoren und Werke. Stuttgart: Ernst Klett Schulbuchverlag, 1986. ISBN 3-12-347480-1.

GLOSIKOVÁ, V.; JIČÍNSKÁ, V. Anthologie der deutschen Dichtung. Mittelalter, Humanismus, Reformationszeit, Barock. Bd. I., Praha: Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-289-7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK