PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Překladatelský seminář - ON2307023
Anglický název: Translation
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.05.2009)
Cílem předmětu je na základě teoretických znalostí a základních překladatelských zkušeností získaných v předmětu Úvod do translatologie rozvíjet překladatelské a zčásti též tlumočnické dovednosti. Obsahem předmětu je překládání oběma směry, tedy z jazyka českého do jazyka německého a obráceně, přičemž více prostoru je věnováno překladu z češtiny do němčiny. Důvodem je skutečnost, že v konfrontačně pojatých jazykových cvičeních je preferován překlad z jazyka německého do jazyka českého. Co se překládaných druhů textu týče, jsou pokryty různé funkční styly, ovšem odlišně časově dotované, především dle zájmu účastníků semináře. Menší část semináře je věnována nácviku tlumočnických dovedností. Kromě vlastního překládání a tlumočení se v semináři pracuje též s cvičeními sloužícími k nácviku daných dovedností.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.03.2010)

Požadavky: pravidelná účast (chybět nanejvýš 2x)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK