PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Úvod do translatologie - ON2307022
Anglický název: Introduction to Translation
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: HAUPEN/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2015)
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickým zázemím překladatelství a tlumočnictví. Obsah předmětu: Dějiny teorie překladu, stav současné teorie překladu, lingvistický a literárněvědný pohled na problematiku překládání, druhy překladu, detail a celek překládaného textu, problematika překladu titulu, zvláštní jazyková úskalí při překládání (interference, frazeologie, nulová ekvivalence), překlad beletrie, překlad odborného stylu, interkulturní aspekt překladu, pomocné vědy se zvláštním zřetelem ke konfrontační lingvistice,
Literatura
Poslední úprava: HAUPEN/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2015)

1. ČEŇKOVÁ I. Teorie a didaktika tlumočení. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2001. ISBN 80-85899-62-0.
2. Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Narr, Tübingen, 2005, ISBN 3-8233-6197-X.

3. DURBAN, Ch <javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/5VSDVE17E5E1BK95796KUUT2E1N7SACJBXFND98H9F1FJU937A-03083?func=service&doc_number=001015529&line_number=0014&service_type=TAG%22);>. Překlady a jak na to. Praha : JTP - Jednota tlumočníků a překladatelů, 2002. ISBN 80-86261-17-4.

4. GILE, D. Basic concepts and models for interpreter and translator training <javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/5VSDVE17E5E1BK95796KUUT2E1N7SACJBXFND98H9F1FJU937A-00569?func=service&doc_number=001813557&line_number=0015&service_type=TAG%22);>. Amsterdam; Philadelphia : John Benjamin's Publishing Company, 1995. ISBN 90-272-1605-3.
5. KAUTZ, U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München : Iudicium; Goethe - Institut, 2000. ISBN 3-89129-449-2.
6. KUFNEROVÁ, Z. et al. Překládání a čeština. Praha : BEDA, 1994. ISBN 80-85787-14-8.
7. HORÁLEK, K. <javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/5VSDVE17E5E1BK95796KUUT2E1N7SACJBXFND98H9F1FJU937A-07355?func=service&doc_number=000907211&line_number=0011&service_type=TAG%22);> Příspěvky k teorii překladu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství pro Univerzitu Karlovu, 1973. <javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/5VSDVE17E5E1BK95796KUUT2E1N7SACJBXFND98H9F1FJU937A-07356?func=service&doc_number=000907211&line_number=0012&service_type=TAG%22);>
8. LEVÝ, J. Umění překladu. Praha : Panorama, 1963.
9. MOUNIN, G. Teoretické problémy překladu. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-733-X.
10. Translatológia a jej súvislosti. Zborník katedry germanistiky Filologickej fakulty UMB <javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/5VSDVE17E5E1BK95796KUUT2E1N7SACJBXFND98H9F1FJU937A-08228?func=service&doc_number=001868823&line_number=0014&service_type=TAG%22);>. Banská Bystrica : Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2003. ISBN 80-8055-866-3.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2010)

Požadavky: pravidelná účast (chybět max. 2x).

Sylabus - němčina
Poslední úprava: Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A. (13.10.2016)

  

26. 10. 16 Einfuehrung in das Thema:  Defiitionen des Uebesetzungsvorgangs

2.11.16  Geschichte des Uebersetzens I: Antike

9.11.16 Geschichte des Uebersetzens II: Luther, Schleiermacher

16.11.16  Uebersetzungstheorien: Walter Benjamin

23.11.16 Entwicklung der Translatologie: Leipziger Schule und Aequivalenztheorie

30.11.16 Funktionale Aequivalenz

7.12.16 Maschinelles Uebersetzen.Moeglichkeiten und Grenzen

14.12.16  Eugene Nida

21.12.16  Zeitgemaesse Uebersetzungsversuche am Beispiel der Volxbibel

4.1.17 Feministische Uebersetzungstheorie. Die Bibel in gerechter Sprache

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK