PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Korpusová lingvistika - ON2307021
Anglický název: Corpus Linguistics
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.02.2013)
Cílem tohoto kursu je přiblížit studentům základní informace o relativně novém oboru v oblasti lingvistiky - korpusové lingvistice a lexikografii. Kurs seznamuje především s korpusovou metodou výzkumu jazyka, přičemž si klade za cíl seznámit studenty s tvorbou korpusů, které jsou sestavovány za účelem blíže specifikovaného lingvistického výzkumu. V přednáškách půjde o přehledné shrnutí typů korpusů (korpusy jednoho jazyka, paralelní korpusy, korpusy diachronní a synchronní, popř. všeobecné, korpusy specializované apod.) a zejména o seznámení s nejvýznamnějšími korpusy. Absolventi kursu by měli být schopni reflektovat - i kritickým postojem - korpusově zpracovaná lexikografická díla a uvědomit si jako budoucí germanisté především přínos pro oblast lexikografie. Jako podklad pro procvičování v seminářích poslouží praktické excerpce textů.
Literatura
Poslední úprava: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.02.2013)

Reichmann, Oskar (1989): Lexikographische Einleitung. In: Frühneuhochdeutsches Wörterbuch Bd. 1, Bearb. von Oskar Reichmann. Berlin / New York: de Gruyter. S. 45- 62.

Fortschritte in Sprach- und Textkorpusdesign und linguistischer KorpusanalyseI und II. In: http://www.linguistik-online.de/38_09/ und http://www.linguistik-online.de/39_09/

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK