PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Konverzační trénink IV - ON2307017
Anglický název: Conversational Practice IV
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Christiane Poimer, Mag. phil.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (02.02.2018)
Studující si v tomto kurzu rozvíjejí všechny řečové dovednosti, zejména pak produktivní řečovou dovednost mluvení, výrazně si rozšiřují slovní zásobu v rámci probíraných témat, se zvláštním zřetelem k aktuální slovní zásobě, opakují stěžejní gramatické jevy charakteristické pro mluvený jazyk. V centru pozornosti je příprava na státní zkoušku pomocí procvičování různých gramatických jevů a pravidelného psaní esejů. K tomu slouží gramatická cvičení a cvičení určená na kontrolu a opravu typických chyb objevujících se v písemných pracích. Dalšími prostředky jsou filmy a rozhlasové hry. Volná konverzace.
Literatura -
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (02.02.2018)

 RINAS, Karsten. Vorsicht Fehler!: Odstraňujeme nejčastější "české" chyby v němčině. Plzeň : Fraus, 2003. ISBN 9788072382284.

DREYER ., Hilke. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearb., 1. Aufl., 2. Dr. Ismaning/München: Verl. für Deutsch, 2002. ISBN 9783190072552.

Helbig,  Gerhard;  Buscha, Joachim. Übungsgrammatik Deutsch. München : Langenscheidt, 2013. ISBN 9783126063661.

Schumann, Johannes. Schwierige Wörter :  Übungen zu Verben, Nomen und Adjektiven. Ismaning : Verlag für Deutsch, 2015. ISBN 9783190074556.

 Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (02.02.2018)

Aktivní účast, docházka (min. 80%), 3 eseji

Sylabus - němčina
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (02.02.2018)

Da die Themen, die im Konversationstraining durchgenommen werden, aktuellen Bezug zu gesellschaftspolitischen Ereignissen in den deutschsprachigen Ländern haben sollten und auch Studierende die Möglichkeit haben sollten, Themenwünsche zu äußern, werden die Themen kurzfristig festgelegt. Einen zentralen Bestandteil dieses Kurses (ca. vier Einheiten) wird allerdings das Schreiben von Essays einnehmen, das wir auf unterschiedliche Weisen trainieren werden.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK