PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Konverzační trénink II - ON2307015
Anglický název: Conversational Practice II
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Christiane Poimer, Mag. phil.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil. (01.02.2016)
Cílem předmětu je prohloubení konverzačních dovedností studentů, dále výrazné rozšíření slovní zásoby v rámci probíraných témat, zopakování stěžejních mluvnických jevů charakteristických pro mluvený jazyk, upevnění dovednosti porozumění čtenému, jakož i slyšenému. Pozornost bude věnována hovorovému jazyku s důrazem na moderní slovní zásobu. Studující mají taky možnost vyzkoušet metody a aktivity pro svoje vyučování. To znamená, že musí připravit jednou hodinu.
Literatura -
Poslední úprava: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil. (01.02.2016)

Studující dostanou kopie a materiály.

 

 

 

HÖPPNEROVÁ, Věra. Kontakte. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 9788086119991.

 

HÖPPNEROVÁ, Věra. Deutsch an der Uni: Němčina pro vysoké školy. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2014. ISBN 9788087865095.

 

HÖPPNEROVÁ, Věra. Zrádná slova v němčině. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 9788086119687.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil. (01.02.2016)

Aktivní účast, docházka (min. 80%), příprava jedne hodiny

Sylabus - němčina
Poslední úprava: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil. (30.01.2017)

Im Konversationstraining 2 des Magisterlehrgangs üben die Studierenden das Hören und Sprechen der deutschen Sprache. Im Mittelpunkt stehen die mündliche Anwendung der deutschen Sprache sowie die Diskussion ausgewählter aktueller Themen.

 

Für die erfolgreiche Teilnahme sind Anwesenheit (max. 1 Fehlstunde), aktive

Mitarbeit sowie die Vorbereitung und Präsentation eines Themas erforderlich.

 

Termine:

 

1.3.

8.3. Dekanstag

15.3.

22.3. Praktikum

29.3. Praktikum

5.4. Praktikum

12.4. Praktikum

19.4.

26.4.

3.5.

10.5.

17.5. Rektorstag

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK