PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Konverzační trénink I - ON2307014
Anglický název: Conversational Practice I
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNG2G118B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Christiane Poimer, Mag. phil.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (08.09.2017)
Cílem předmětu je prohloubení konverzačních dovedností studentů, dále výrazné rozšíření slovní zásoby v rámci probíraných témat, zopakování stěžejních mluvnických jevů charakteristických pro mluvený jazyk, upevnění dovednosti porozumění čtenému, jakož i slyšenému. Pozornost bude věnována hovorovému jazyku s důrazem na moderní slovní zásobu.
Literatura
Poslední úprava: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil. (08.10.2015)

Lehrmaterialien werden gegebenenfalls ausgegeben.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (08.09.2017)

Dochazka (min. 80%), aktivni ucast a priprava hodiny. Teilnahme an einer deutschsprachigen Kulturveranstaltung und ein schriftlicher Bericht darüber.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil. (15.09.2016)

Im Konversationstraining 1 des Magisterlehrgangs üben die Studierenden das Hören und Sprechen der deutschen Sprache. Im Mittelpunkt stehen die Diskussion ausgewählter Themen und Konversationsübungen für den eigenen Unterricht.

Für die erfolgreiche Teilnahme sind aktive Mitarbeit und ggf. die Vorbereitung einer Sequenz erforderlich.

 

Termine

12.10. Einführung

19.10.

26.10.

2.11.

9.11. entfällt (Dienstreise)

16.11.

23.11.

30.11.

7.12.

14.12.

21.12.

4.1.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK