PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Literatura pro děti a mládež - ON2307013
Anglický název: Children's Literature
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (05.02.2018)
Cílem předmětu je přiblížit chápání literatury pro děti a mládež (dále jen LDPM) v literární vědě německé provenience ve srovnání s chápáním české literární vědy; zprostředkovat základní poznatky z teorie a historie hlavních žánrů německy psané LDPM; objasnit základní myšlenky psychologie čtenářství a to se zřetelem čtenářství v mateřském a cizím jazyce; poskytnout orientaci v textech německy psané literatury vydávané v současné době v ČR. V centru pozornosti předmětu je žánrové rozložení literatury pro děti a mládež, její aktuální problémy. Obsahem předmětu jsou následující témata: 1. Specifičnost a funkce LDPM. 2. Žánrový systém LDPM - vývojová dynamika, současný stav. 2.1 Obrázková kniha (včetně zastoupené "klasické," rozuměj z generace na generaci děděné, poezie pro děti. 2.2 Pohádky. 2.3 Dobrodružný román + romány pro děti. 2.4 Romány pro mládež + problémově orientovaný román. 2.5 Romány pro dospívající čtenáře a mladé dospělé.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (05.02.2018)

Povinná literatura

 

 1. CORNEJO, R. / ARNOLD, H. / ZEIDLER, H. B. Deutsprachige Kinder- und Jugendliteratur. Anthologie. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. ISBN 978-80-7044-332-3.

 2. EWERS, H.-H. Literatur für Kinder und Jugendliche. Eine Einführung in grundlegende Aspekte des Handlungs- und Symbolsystems Kinder- und Jugendliteratur. Mit einer Auswahlbibliograhie Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft.München : Wilhelm Fink Verlag, 2000. ISBN 3-8252-2124-5.

 3. SEIBERT, E. Themen, Stoffe und Motive in der Literatur für Kinder und Jugendliche. Wien : Fakultas Verlag- und Buchhandel, 2008. ISBN 978-3-8252-3073-9.

 

Doporučená literatura

 1. LANGE, G. (Hrsg.) Taschenbuch der Kinder- und Jugendliteratur. Hohengehren : Scheider, 2002. ISBN 3-896-76610-4.

 2. MAIER, K. E. Jugendliteratur : Formen, Inhalte, pädagogische Bedeutung. Bad Heilbronn : Julius Klinkhardt, 1993. ISBN 3-7815-0750-5.

 3. WEINKAUFF G.; v. GLASENAPP G. Kinder-und Jugendliteratur. Padeborn : Verlag Ferdinand Schöningh 2010. ISBN 978-3-8252-3345-7.

 4. WILD, R. (Hrsg.) Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 2. Auflage. Weimar - Stuttgart : J. B. Metzler Verlag, 2002. ISBN 3-476-01902-0, 3. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Weimar - Stuttgart : 2008. ISBN 978-3-426-01980-6.

 

Další rozšiřující literatura

 1. ČEŇKOVÁ, J. a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-095-X.

 2. NEUBERT, R. Abriss zur Theorie, zur Geschichte und zur Didaktik der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. Plzeň : 1996. ISBN 80-7082-510-3.

 3. NEZKUSIL, V. Spor o specifičnost dětské literatury. Praha : Albatros, 1971.

 4. NEZKUSIL, V. Studie z poetiky literatury pro děti a mládež. Praha : Albatros, 1983.

 5. SULLIVAN, E. Kinderliterarische Komparatistik. Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2000. ISBN 382 531 0396.

 6. URBANOVÁ, S. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc : Vobotia, 2004. ISBN 80-7198-548-1

 7. URBANOVÁ, S. (a kol.) Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. Olomouc : Vobotia, 2004. ISBN 80-7220-185-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (05.02.2018)

Nastudování povinné literatury zadané na seminářích (webové stránky Tamary Bučkové, literatura, která je k zapůjčení na sekretariátu a další doplňující prameny). Otázky vycházejí především z žánrového rozložení LPDM a ze základního rozdělení textového korpusu plus obecných charakterisrik LPDM.

Aktivní účast na seminářích.

Důležitým faktorem pro úspěšné složení zkoušky je vlastní četba. Ke každé žánrové otázce patří i vědomost také podrobnější znalost jednoho autora (život a dílo).

Zkouška proběhne formou ústního rozhovoru. Na zkoušku je zapotřebí přinést seznam četby. Součástí hodnocení při zkoušce je i kvalita referátu proneseného během semestru. Zkouškové otázky - viz sylabus kurzu.

Povinní autoři a povinné tituly: viz sylabus kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (25.02.2018)

I.                Programm.

 26.2.2018

Vorlesung: Einführung in die Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft (Tamara Bučková)

Seminar: Das Organisatorische.

5.3.2018

Vorlesung: Bilderbuch + Kinderlyrik. (Tamara Bučková)

Seminar: Bilderbuch und Kinderlyrik des 19. Jahrhunderts. H. Hoffmann: Struwwelpeter. W. Busch: Max und Moritz. (Jindra Broukalová)
 

12.3.2018

Vorlesung: literarisches Genre. J. und W. Grimm: Kinder- und Hausmärchen.

Seminar: Komparation ausgewählter deutscher tschechischer Märchen.

 

19.3.2018

Vorlesung: Kunstmärchen

Seminar: Otfried Preussler: Die kleine Hexe. Elisabeth Martschini: Der kleine Drache Ferdinand. Lászlo Varvasovszky: Die dicke Prinzessin. Gertlinde Otfried: Märchen, die den Kindern helfen.


26.3.2017  

Vorlesung: Abenteuerroman – Robinsonaden, Indianerbücher, wissenschaftliche Phantastik. 

Seminar: Karl May; Wolfgang Hohlbein


2.4.2017    

Ostermontag

 

9.4.2018

Abenteuerroman im 20. und 21. Jahrhundert II

Seminar: Kinderkrimi und Romane mit den detektivischen Motiven. E. Kästner: Emil und die Detektive, A. Steinhöfel: Rico, Oskar und Tieferschatten. ODER: Kinderromane von Erich Kästner: Emil und die Detektive, Das doppelte Lottchen, Das fliegende Klassenzimmer

 

16.4.2018

Vorlesung: Fantasy als Subgenre des Abenteuerromans des 20. Jahrhunderts II

Seminar: Michael Ende: Momo oder Die unendliche Geschichte ODER Momo. Cornelia Funke: Tintenwelt oder Der Herr der Diebe. 10.4.2017  

23.4.2018

Vorlesung: Das problemorientierte Jugendroman und Roman für junge Erwachsene mit dem Schwerpunkt negative Phänomene der Gegenwart + Fantasy.

Seminar: Iva Procházková: Die Nackten. Wolfgang Herrndorf: Tschick. ODER Iva Procházková: Der Eulengesang, Gudrun Pausewang: Die Wolke. 

30.4. 2017

Vorlesung: Das problemorientierte Jugendbuch und Roman für junge Erwachsene mit dem Schwerpunkt Last der Vergangenheit: Das Thema des Zweiten Weltkrieges.

Seminar: Zwischenliterarische Beziehungen. Mirjam Pressler: Malka Mai; Uri Orlew: Die Insel in der Vogelstraße.

7.5.2018

Vorlesung: zwischenliterarische Beziehungen: deutschpragige AutorInnen mit den tschechischen kulturellen Wurzeln

Seminar: Kursabschluss

 

 

II.                Pflichtlektüre

 

H. Hoffmann: Struwwelpeter ODER W. Busch: Max und Moritz

J. u. W. Grimm: Kinder- und Hausmärchen (Auswahl)

Mindestens eine Märchennovelle (novellistisches Märchen) aus der Zeit der Romantik

O. Preussler: Die kleine Hexe ODER Krabat.

M. Ende: Die unendliche Geschichte ODER Momo

E. Kästner (ein beliebiges Kinderroman)

I. Procházková: Der Eulengesang ODER Die Nackten.

W. Herrndorf: Tschick

A. Steinhöfel: Rico, Oskar und Tieferschatten.

U. Orlew: Die Insel in der Vogelstraße

Ein Roman von Christine Nöstlinger

 

III.             Bedingung für den erfolgreichen Kursabschluss

 

Referat (Gruppenarbeit) + mündliche Prüfung.

 

 

 IV.            Prüfungsfragen

 

Jede Frage besteht aus der Gattungsfrage und ergänzenden Frage aus dem Gebiet der Theorie)

A)    Theorie: unterschiedliche Ausgrenzungen und Klassifizierungen der KJL; KJL-Funktionen; Kinder- versus Jugendliteratur, KJL als Spannungsfeld zwischen der Literaturwissenschaft, Psychologie, Pädagogik und Fremdsprachendidaktik

B)    Genres

1.      Bilderbuch und Kinderlyrik

2.      Märchen

3.      Kunstmärchen

4.      Abenteuerroman (s. Vorlesung vom 27 .3. 2017)

5.      Abenteuerroman im 20. und 21. Jahrhundert (Erich Kästner- Gegenwart)

6.      Problemorientierter Roman und Roman für junge Erwachsene mit dem Schwerpunkt: Gegenwart

7.      Problemorientierter Roman und Roman für junge Erwachsene mit dem Schwerpunkt: Last der Vergangenheit

 

 

V.               Literatur

 

Siehe Kursbeschreibung im System (SIS)

 

 

24.2.2017

Tamara Bučková, Jindra Broukalová

 

 


 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK