PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Slovotvorba současné němčiny - ON2307005
Anglický název: Current Trends in Word-Formation
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann
Prerekvizity : ON2307001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (18.05.2019)
Cílem předmětu je prohloubení znalostí lexikologického semináře a seznámení s morfologií slovotvorby a s příklady historických souvislostí. Studenti budou schopni identifikovat výsledky slovotvorných procesů a interpretovat je s ohledem na jejich funkci. V tomto semináři budou zvýrazněny pragmatické a komunikační funkce slovotvorby.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (11.10.2016)

BARZ, Irmhild / Marianne Schröder / Karin Hämmer / Hannelore Poethe. Wortbildung – praktisch und integrativ. Ein Arbeitsbuch. Frankfurt: 2002.

EICHINGER, Ludwig. Deutsche Wortbildung, Eine Einführung. Tübingen: 2000.

ERBEN, Johannes. Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. 3. Aufl. Berlin: 1993.

FLEISCHER, Wolfgang / Irmhild Barz. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 2., durchges. u. erg. Aufl. Tübingen: 1995.

HENZEN, Walter. Deutsche Wortbildung. 3., durchges. und erg. Auflage. Tübingen: 1965.

Von POLENZ, Peter. Wortbildung. In: Hans Peter Althaus, Helmut Henne /Herbert Ernst Wiegand. Lexikon der germanistischen Linguistik. 2. Aufl. 1980, 169-180.

SOLMS, Hans-Joachim. Historische Wortbildung. In: Besch / Betten / Reichmann / Sonderegger 1, 1998, 596-610.

BESCH, Werner / Anne Betten / Oskar Reichmann / Stefan Sonderegger (Hrsg.). Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 2. Auflage. 4 Teilbände. Berlin / New York: 1998; 2000; 2003. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 2,1; 2,2; 2,3; 2,4).

COSERIU, Eugenio. Synchronie, Diachronie und Geschichte. Das Problem des Sprachwandels. (Übersetzt von H. Sohre) München: 1974.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (18.05.2019)

- akticní účast

- seminární práce v rozsahu 10 stran textu.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (11.10.2016)

1.     Die Etablierung der Wortbildung als Wissenschaftsdisziplin

2.     Ursachen der Wortbildung

3.     Arten der Wortbildung

3.1.         Komposition (Determinativ- und Kopulativkomposita)

3.1.1.  Einzelheiten zu Bildung und Semantik der Determinativkomposita

3.1.2.  Fugenelemente

3.2.         Derivation

3.2.1.  Präfigierung

3.2.2.  Suffigierung

3.2.3.  Einzelheiten zu Bildung und Semantik der Derivate

3.3.         Sonstige Wortbildungsarten

4.     Produktivität von Wortbildungsmustern und Wortbildungsmitteln

5.     Diachrone Aspekte der Wortbildung

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK