PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Vývoj německého dramatu od baroka po naturalismus - ON2307003
Anglický název: German Drama Development from Baroque to Naturalism
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNG2G103A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2015)
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům navazujícího magisterského studia germanistiky vhled do vývoje německého dramatu od 17. století po současnost. U jednotlivých epoch nepůjde jen o představení jejich specifik a přínosu pro vývoj německého dramatu, ale i o sledování jejich relevance pro současnou dramatickou tvorbu. Předmět byl inovován v rámci projektu Program komplexní inovace pregraduální přípravy učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze financovaného z Fondu vzdělávací politiky pro rok 2014. Hlavní formou semináře bude nejen interpretace textů, ale i rozbor ukázek zaznamenaných na médiích, či analýza aktuálně uváděných představení. Plánována je rovněž účast na Pražském divadelním festivalu německého jazyka. První část seminářů a přednášek, která navazuje na literární disciplíny bakalářského studia, je věnována teoretickému výkladu vývojových tendencí v německém dramatu v kontextu celkového literárního vývoje a na pozadí evropského politického a duchovního dění. Druhá část seminářů se bude zabývat moderní činohrou od naturalismu k postmoderně a analýzou konkrétních příkladů ze současné jevištní praxe. Obsahové zaměření semináře: Estetické osvojování a analýza vybraných dramatických děl. Rozvíjení komunikativních dovedností ve vztahu k literárním a kulturním tématům. Základní přehled o současném divadelním dění. Sledování různých způsobů aktuální interpretace klasických děl u nás i ve světě. Kurz bude průběžně doplňován řadou aktuálních on-line materiálů na webu e-learningového systému Moodle. Program a časový harmonogram semináře: 1. Einführung: Aspekte der Dramenanalyse 2. Die Entwicklung des deutschen Dramas: Das Barocktheater Die Entstehung des bürgerlichen Dramas Von der Wanderbühne zum stehenden Theater Drama des Sturm und Drang 3. Bertolt Brechts episches Theater Bertolt Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder (1939) 4. Die Entwicklung des deutschen Dramas: Drama und Theater der deutschen Klassik Max Frisch: Don Juan oder die Liebe zur Geometrie (1953) 5. Die Entwicklung des deutschen Dramas: Theater des hohen Stils und Volkstheater in Wien Thomas Bernhard: Der Ignorant und der Wahnsinnige (1972) 6. Die Entwicklung des deutschen Dramas: Die Übernahme des Theaters durch das Bürgertum Drama und Theater des Naturalismus Das Theater des Impressionismus und Symbolismus 7. Christoph Schlingensief / Filmstunde 8. Die Entwicklung des deutschen Dramas Das Theater Max Reinhardts Drama und Theater des Expressionismus Erwin Piscators politisches Theater 9. Werner Schwab: die präsidentinnen (1990) 10. Elfriede Jelinek: Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte (1977) 11. Besprechung der Theaterbesuche innerhalb der Gruppen
Literatura
Poslední úprava: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2015)

Literatura

SIMHANDL, Peter. Theatergeschichte in einem Band. 1. Aufl. Berlin: Henschel, 1996, 520 p. ISBN 3894872616.

ASMUTH, Bernhard. Einführung in die Dramenanalyse. 6., aktualis. aufl. Stuttgart: J.B. Metzler, c2004, viii, 227 s. Sammlung Metzler, Bd. 188. ISBN 3476161889.

BALME, Christopher B. Einführung in die Theaterwissenschaft. 4., durchgesehene Aufl. Berlin: Erich Schmidt, 2008, 214 s. ESV bacics. ISBN 9783503098248.

DENK, Rudolf a Thomas MÖBIUS. Dramen- und Theaterdidaktik: eine Einführung. 2., neu bearbeitete Aufl. Berlin: E. Schmidt, 2010, 239 p. ISBN 3503122494.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2014)

Požadavky pro udělení zápočtu: účast 80% na seminářích, pravidelná příprava interpretace vybraných lit. textů, návštěva vybraných divadelních představení.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (05.09.2016)

 

1

12. 10.

Einführung: Aspekte der Dramenanalyse

2

19. 10.

Die Entwicklung des deutschen Dramas: Das Barocktheater

Die Entstehung des bürgerlichen Dramas

 

3

26. 10.

Von der Wanderbühne zum stehenden Theater

Drama des Sturm und Drang/Drama und Theater der deutschen Klassik

4

02. 11.

Theater des hohen Stils und Volkstheater in Wien

Die Übernahme des Theaters durch das Bürgertum

5

09. 11.

Bertolt Brechts episches Theater

Bertolt Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder (1939)

 

6

16. 11.

Max Frisch: Don Juan oder die Liebe zur Geometrie (1953)

7

23. 11.

Christoph Schlingensief / Filmstunde

8

30. 11.

Thomas Bernhard: Der Ignorant und der Wahnsinnige (1972)Die

9

7. 12.

Werner Schwab: die präsidentinnen (1990)

10

14. 12.

Elfriede Jelinek: Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte (1977)

11

21. 12.

Besprechung der Theaterbesuche innerhalb der Gruppen

12

04. 01.

Besprechung der Theaterbesuche innerhalb der Gruppen

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK