PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Historická exkurze - ON2305244
Anglický název: Historical Excursion
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [DS]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/studenti/historicke-exkurze/aktualni/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Neslučitelnost : ON2305124
Záměnnost : ON2305124
Je záměnnost pro: ON2305124
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (24.04.2018)
EXKURZE SE ZAPISUJÍ A KONAJÍ V LETNÍM SEMESTRU. Cílem kurzu je rozšířit znalosti posluchačů získané při přednáškách a seminářích. Samotná exkurze probíhá ve třech fázích. V první, přípravné jsou posluchači seznámeni s programem exkurze. Pracují s odbornou literaturou a prakticky uplatňují vědomosti a dovednosti získané v jednotlivých kurzech studia historie. Během exkurze prezentují výsledky své práce a získávají další poznatky. Ve třetí fázi korigují své představy s realitou poznanou v průběhu exkurze. Získané poznatky a dovednosti uplatňují ve svém dalším studiu a v odborné přípravě na povolání vyplývající z profilu absolventa bakalářského studia. Každý rok se vypisuje 5-6 různých domácích i zahraničních exkurzí, z nichž si studenti mohou vybrat. Aktuální exkurze nalenou studenti na http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/studenti/historicke-exkurze/aktualni/. Zápis probíhá přes aplikaci http://kddd.eu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (24.04.2018)

Cílem exkurzí je rozšířit znalosti posluchačů získané při přednáškách a seminářích.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (13.05.2019)

ČAPEK, V.  a kol. Didaktika dějepisu II, Praha: SPN, 1998.

HOMEROVÁ, M. Jak může vypadat výuka dějepisu v muzeích a skanzenech aneb umí pedagogové využít nabídky této výuky? Učitelské noviny 1997, s. 19-20.

JULÍNEK, S. a kol. Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno: MU, 2004.

PETRYL, J. Zkušenosti ze spolupráce školy a muzea při vyučování dějepisu, Praha: SPN, 1962.

PASÁK, T. Muzea a školy. Společenské vědy ve škole, 1987/2, č. 10, s. 281-3.

ŠPÉT, J. - BARTŮŠKA, V. Ke spolupráci muzeí a galerií se školami, Společenské vědy ve škole, 1984/5, č. 5, s. 144-146.

Dále dle tématu exkurze.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (13.05.2019)

Výklad vyučujícího, popř. dalších odborníků, a referáty studentů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (24.04.2018)

Aktuální exkurze viz http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/studenti/historicke-exkurze/aktualni/.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (13.05.2019)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (13.05.2019)

Atestace: absolvování minimálně pěti dnů exkurze a přednesení referátu, popř. odevzdání referátu v písemné podobě, pokud ústní podání nebude dostatečné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK