PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Paleografie - ON2305242
Anglický název: Palaeography
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Anotace -
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)
V kurzu paleografie se studenti budou učit číst psané i tištěné (rozumí se psané novogotickým písmem) texty, dále je datovat a vykládat. Z tohoto důvodu je hlavní důraz položen na praktické kolektivní čtení a následnou interpretaci. Paralelně (ale jen velmi stručně) bude probíhat seznamování se základní literaturou k paleografii a dalším pomocným vědám historickým a hlavními pojmy z této oblasti. Praktická výuka začne českými texty z vrcholného a pozdního středověku, později k nim přistoupí i texty německé a latinské, pokrývající celou minulost až do poloviny 20. století.
Cíl předmětu
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)

Cílem předmětu je naučit číst staré texty a zopakovat základní poznatky z pomocných věd historických.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (14.05.2019)

Capelli, A.: Dizionario di Abbreviature latine et italiane, Milano 1961 (přetisk).

EBELOVÁ I.: Klíč k novověké paleografii, Praha 2004

EBELOVÁ, I. - HLEDÍKOVÁ, Z. - KAŠPAR, J.: Paleografická čítanka, Praha 2000.

Friedrich, G.: Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898.

Hlaváček,I.- KAšpar, J., Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, Praha 2002 (poslední vydání).

Húščava, A.: Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951. (Též: Alexander HÚŠČAVA, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951.)

KAŠPAR, J.: Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, Praha 1987  (3. vyd.).

PÁTKOVÁ, H.: Cvičení z pozdně středověké paleografie. Dolní Břežany 2001.

PÁTKOVÁ, H.: Album pozdně středověkého písma. I. II. III. Dolní Břežany 2002, 2003.

 

http://pvh.ff.cuni.cz/paleografie/paleo_text.htm (paleografická čítanka)

http://sweb.cz/antonin.kavalec/ (fraktura - včetně přepisů)

http://www.phil.uni-passau.de/histhw/TutHiWi/palaeographie/palaeographie4.html  (ukázky, mj. zkratek)

http://archivnictvi.euweb.cz/paleografie.html

Sylabus
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)
 1. Seznámení se základní literaturou k paleografii.
 2. Základní terminologie paleografie.
 3. Psací látka a psací náčiní.
 4. Vývoj latinského písma do 9.-10. století.
 5. Vývoj latinského písma v 10.-15. století
 6. Vývoj novodobého písma.
 7. Základní literatura k diplomatice.
 8. Základní terminologie k diplomatice.
 9. Základní literatura k chronologii.
 10. Základní terminologie k chronologii.
 11. Základní literatura ke kodikologii a epigrafice
 12. Základní terminologie ke kodikologii a epigrafice.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (14.05.2019)

Zápočet - přepis textu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK