PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Dějiny správy - ON2305241
Anglický název: History od Administration
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (14.05.2019)
V kurzu dějin správy se budou studenti seznamovat se základními pojmy a mezníky správních (a právních) dějin v prostoru současné České republiky, resp. bývalého Československa a bývalé habsburské monarchie. Na tomto základě budou moci lépe pochopit výkon moci a práva v minulosti. Kurz zároveň přispěje k prohloubení znalostí národní i obecné historie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (14.05.2019)

Cílem předmětu je naučit studenty se orientovat v institucích a formách výkonu správy v českých zemích.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (14.05.2019)

HLEDÍKOVÁ, Z. - JANÁK, J.- DOBEŠ, J.: Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005. (Zde i další literatura.)

MALÝ, K.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 2003.

MALÝ, K. - SOUKUP, L.: Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989, Praha 2004.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (14.05.2019)

Zkouška - znalost literatury.

Sylabus -
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)
 1. Počátky a vývoj státní správy do nástupu Habsburků na český trůn (panovník a panovnický dvůr, územní správa českého státu ve středověku - úděly, hradské zřízení, krajské zřízení ve středověku);
 2. Dvorské a zemské úřady a úředníci; zemský sněm a zemský soud (vznik a vývoj do roku 1525).
 3. Církevní správa (vývoj do čtyřicátých let 14. století, vznik české církevní provincie a její organizace do husitské revoluce, církevní správa za husitství, správa katolické církve a církve podobojí do konce středověku).
 4. Počátky a vývoj městské správy do konce středověku; vývoj patrimoniální správy do konce středověku.
 5. Ústřední instituce habsburské monarchie po roce 1525. Změny ve správě českých zemí - OZZ.
 6. Tereziánské a josefinské reformy.
 7. Ústavní vývoj v Rakousku / Rakousko - Uhersku od roku 1848. Ústřední úřady monarchie.
 8. Úřady státní správy na úrovni zemí, samospráva.
 9. Ústavní vývoj po vzniku Československé republiky (Prozatímní ústava, její novelizace, definitivní ústavní listina ČSR. Politická správa - vláda, ministerstvo vnitra a nižší orgány politické správy, župní zákon a jeho novela).
 10. Správa v Protektorátu Čechy a Morava.
 11. Správa v období socialismu.
 12. Změny po roce 1989.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (14.05.2019)

Znalost literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK