PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Praxe na SŠ - ON2305234
Anglický název: Teaching Practice - Secondary School
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. František Parkan
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (14.05.2019)
Studenti absolvují praxi na ZŠ, nebo SŠ. Jejím cílem je v praxi prokázat schopnost aplikovat v praxi znalosti a dovednosti získané v didaktice dějepisu. Posluchači učí pod dohledem učitelů školy. Každá hodina je učitelem nebo zástupcem katedry se studenty rozebrána. Součástí praxe, jsou náslechy studentů na vyučovacích hodinách vedoucího učitele praxe, z nichž předloží tzv. hospitační záznam. Dále se ve škole zúčastňují všech akcí spojených s výukou dějepisu a to i při mimotřídní výuce, dějepisných olympiádách apod. S podrobnostmi o průběhu praxe a s konkrétními metodickými pokyny budou posluchači seznámeni garantem praxí před jejich zahájením.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (14.05.2019)

Julínek, S. a kol.: Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno, MU 2004

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (14.05.2019)
 
 
 
 

 
 
 
 

ROZBOR HODINYI. Pozorování cílů hodinya)stanovení cíleuveden -neuvedenb)dosažení cíledosažen (stupeň dosažení) -nedosaženRozbor1.Kvalita stanovených cílůa vhodnost stanovených cílů2.Příčiny dosažení či nedosažení cílůII. Pozorování obsahu učivaa)skladba učivapřevaha(nedostatek) faktografie, pojmů, soudů a úsudkůvhodné -nevhodné zobecňování b)možnost a schopnost žáků pracovat samostatně pracují sliteraturou samostatně hodnotí historické jevy a událostiučitel pouze sděluje informacebezhodnoceníučitel předkládá hodnocení sámRozbor1.Historická správnost2.Kvalita skladby učiva a zvolených myšlenkových operací3.(Ne)přiměřenost, promyšlenost, ujasněnost zvoleného výběru obsahuIII. Postupy a metody ve výucea) zvolený základní postup: rekonstrukce děje (popis, vyprávění apod.); objasňování pojmů, vyvozování; kombinovanýb) zpracování obsahu učiva:vykládávširších souvislostech (v kontextu); bez souvislostíc) způsob podání učiva:vyvozování; argumentace; prosté sdělováníVe všech třech oblastech sledujeme: Komplexnost x neúplnost; logičnost x neuspořádanost;věcnou správnost; míru přiměřenosti a náročnosti; d) převažující styl učitele: přednáší,diskutujee) motivace:funkční; verbální; situační; žádnáf) převažující činnost žáků:pasivní (poslouchají); spolupracují; samostatně pracují; nezájemg) výchovný cíl:podpora vlastních názorů; vytváření hodnotového systému xnenaplněnh) formy řízení:stimulující;příkazych) kontrola nového učiva:chybí; chaotická; promyšlenái) kontrola probranéhoučiva:pamětní; myšlenkové operaceRozbor1. Kvalita propojení cíle, obsahu a postupu2. Interakce: učitel žák obsah3. Kvalita a efektivita výsledkůIV. Metodické zvládnutí hodinyÚroveň: využití tabulea pomůcek;chronologická a prostorová orientace;zapojení žáků

 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK