PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika dějepisu III - ON2305232
Anglický název: Didactics of History III
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. (09.05.2018)
Cílem kursu je seznámení studentů s úvodem do teorie pedagogického výzkumu a metodikou dějepisu. Vlastním obsahem je pedagogický experiment jako základní metoda pedagogického výzkumu, tvorba a práce s didaktickým testem, zásady didaktického hodnocení učebnic, didaktická analýza jako metoda didaktiky dějepisu, plánování učiva a specifika dějepisného vyučování, vyučovací formy, metody a prostředky, mezipředmětové vztahy. V seminářích připravují studenti testy a v rámci pedagogické praxe ověřují jejich funkčnost. Provádějí didaktickou a metodickou analýzu vyučovací hodiny. Hodnotí současné učebnice podle didaktických zásad hodnocení učebnic. Zabývají se konkrétními možnostmi využití mezipředmětových vztahů, např. v rámci exkurzí do paměťových a památkových institucí. Formou náslechů a následných rozborů hodiny dějepisu se připravují na výuku na střední odborné škole. Požadavky k ukončení předmětu: příprava a obhajoba skupinové seminární práce (téma studenti volí v úvodním semináři). Předmět je vyučován v českém jazyce.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (13.05.2019)

ČORNEJ, P., ČORNEJOVÁ, I., PARKAN F., Dějepis : České a světové dějiny pro střední odborné školy.

Homerová, M., Parkan, F. Dějepis - sbírka úloh pro společnou část  maturitní zkoušky, Praha: TAURIS, 2002.

Julínek, S. Didaktická analýza jako východisko pro funkční volbu vyučovacích prostředků ve výuce dějepisu. in: Vyučovací pomůcky jako prostředek modernizace výuky dějepisu. Brno 1986, s. 78 - 95.

Julínek, S. a kol. Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno: MU, 2004.

Maňák, J. Nárys didaktiky. Brno: MU, 1990.

Michovský, V. Didaktická analýza - základní forma učitelovy přípravy na vyučování. In.: Sborník pedagogické fakulty v Plzni. Dějepis 12. Praha: SPN, 1973.

Parkan, F. Některé didaktické zásady hodnocení učebnic dějepisu. in: Avriga, 40/2000, s. 58 - 72.

PARKAN, F. (ed.). Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví : Metodická příručka. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7290-287-3.

PARKAN, F. (autor koncepce ucelené řady učebnic), MIKESKA, T., MÁLKOVÁ, M. Dějepis pro základní školy pro sluchově postižené (V) : Nejnovější dějiny. Praha:  Septima, 2008.  ISBN- 978-80-7216-272-7

PARKAN. F. a kol. Dějepis pro 7. ročník základní školy: Středověk a raný novověk : pracovní sešit. Praha, SPN - pedagogické nakladatelství,  2007.  ISBN  978-80-7235-378-1.

PARKAN, F. a kol.. Dějepis pro 8. ročník základní Novověk : pracovní sešit. Praha, SPN - pedagogické nakladatelství. 2008.  ISBN 978- 80-7235-411-5.

PARKAN, F. a kol. Dějepis pro 9. ročník základní školy: Novověk: pracovní sešit. Praha, SPN - pedagogické nakladatelství. 2008.  ISBN 978-80-7235-429-0.

PARKAN, F., FERSTL, R. Environmentální výchova ve výuce historie : Metodika pro střední školy. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2007. + CD

PARKAN, F., FERSTL, R. Environmentální výchova ve výuce dějepisu : Metodika pro ZŠ a víceletá gymnázia. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2007. + CD

VÁLKOVÁ, V., PARKAN, F.,  Dějepis pro 6. ročník základní školy Pravěk a starověk : metodická příručka. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7235-339-X.

VÁLKOVÁ, V., PARKAN, F. Dějepis pro 7. ročník základní školy: Středověk a raný novověk: metodická příručka. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2007. ISBN 978- 80-7235-380-4.

VÁLKOVÁ, V., PARKAN, F., Dějepis pro 8. ročník základní školy: Novověk: metodická příručka. Praha : SPN

ISBN- 978-80-7235-443-6

VÁLKOVÁ, V., PARKAN, F., Dějepis pro 9. ročník základní školy: Nejnovější dějiny: metodická příručka. Praha, SPN ISBN- 978-80-7235-443-6

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. (09.05.2018)

Semináře, exkurze, skupinová práce a konzultace.

Sylabus
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)

Semináře

Příprava praxe na střední škole - hodnocení

RVP pro žáky se zvláštními potřebami

Výuka dějepisu na středních odborných školách

Postavení dějepisu ve školním vyučování - mezipředmětové vztahy

Interaktivní tabule a její využití ve výuce dějepisu¨

Tvorba projektu

Environmentální výchova v hodinách dějepisu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)

Zkouška z Didaktiky dějepisu II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK