PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Dějiny historiografie - ON2305231
Anglický název: Historiography
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (13.05.2019)
Předmět "Dějiny historiografie" podává ucelený přehled základních epoch ve vývoji oboru s důrazem na historiografii českou. Pozornost je věnována jak klíčovým autorům a jejich dílu, tak také proměňujícím se metodám historického výzkumu a změnám postavení dějepisectví mezi dalšími společensko-vědními obory.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Skopek (21.10.2018)

Cílem předmětu je uvedení posluchačů do hlavních vývojových epoch dějin dějepisectví s důrazem na historiografii českou.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (13.05.2019)

Kutnar, F. - Marek, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha 1997

Šusta, J.: Dějepisectví, jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové. Praha 1946

Iggers, Georges G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha 2002

 

další literatura viz http://kdddweb/studium/navazujici-magisterske

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (13.05.2019)

Přednášky, konzultace, četba.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (14.05.2019)

Zkouška - znalost literatury a přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (13.05.2019)

1.       Starověké, antické dějepisectví 500 př K -500

2.       Středověké dějepisectví 500 po K. 1500

3.       Renesanční, humanistické dějepisectví 1400/1500 -1550/1600

4.       Barokní, učené dějepisectví, věk erudice 1550/1600-1700/1750

5.       Osvícenské dějepisectví 1700/1750-1750/1800

6.       Romantická a kritická historiografie 1800-1850

7.       Pozitivistické (kriticko-empirické) dějepisectví 1850-1890

8.       Dějepisectví 20. století - Moderní historismus a jeho krize 1890-1930/50

9.       Dějepisectví 2. poloviny 20. století - Nová historie - škola Annales (1930/50-1960)

10.     Soudobé dějepisectví

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK