PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Praxe na ZŠ - ON2305125
Anglický název: Teaching Practise - Primary School
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPND2D105A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. František Parkan
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.03.2014)
Studenti absolvují praxi na ZŠ, nebo SŠ. Jejím cílem je v praxi prokázat schopnost aplikovat v praxi znalosti a dovednosti získané v didaktice dějepisu. Posluchači učí pod dohledem učitelů školy. Každá hodina je učitelem nebo zástupcem katedry se studenty rozebrána. Součástí praxe, jsou náslechy studentů na vyučovacích hodinách vedoucího učitele praxe, z nichž předloží tzv. hospitační záznam. Dále se ve škole zúčastňují všech akcí spojených s výukou dějepisu a to i při mimotřídní výuce, dějepisných olympiádách apod. S podrobnostmi o průběhu praxe a s konkrétními metodickými pokyny budou posluchači seznámeni garantem praxí před jejich zahájením.
Literatura
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)

Julínek, S. a kol.: Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno, MU 2004

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK