PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Historická reflexe českých dějin - ON2305121
Anglický název: Critical Reflection of Bohemian/Czech History
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D. (14.05.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s nejnovějšími trendy v historiografii českých dějin a odbornými diskusemi.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D. (14.05.2019)

ČORNEJ, Petr. Lipanské ozvěny. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1995. 203 s. ISBN 80-85787-80-6. Film a dějiny. Sborníky 1-5, 2004-2016. FUČÍK, Julius a JANÁČEK, František, ed. Reportáž, psaná na oprátce. První úplné, kritické a komentované vydání, reedice. Praha: Torst, 2016. 388 stran. ISBN 978-80-7215-527-9. JEDLIČKA, Josef. České typy a jiné eseje. V tomto uspořádání 1. vyd. V Praze: Plus, 2009. 143 s. Speculum; sv. 2. ISBN 978-80-00-02324-3. LOEWENSTEIN, Bedřich. My a ti druzí: dějiny, psychologie, antropologie. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1997. 354 s. ISBN 80-85765-64-0. MACURA, Vladimír. Znamení zrodu a české sny. V tomto uspořádání vydání první. Praha: Academia, 2015. 658 stran. Vybrané spisy Vladimíra Macury; 1. ISBN 978-80-200-2506-7. MACURA, Vladimír et al. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). V tomto uspořádání vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 351 s. Šťastné zítřky; sv. 1. ISBN 978-80-200-1669-0. MASARYK, Tomáš Garrigue. Česká otázka; Naše nynější krize; Jan Hus. Česká otázka 8. vyd., Naše nynější krize 7.vyd., Jan Hus 9. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000. 492 s. Spisy T.G. Masaryka; sv. 6. ISBN 80-902659-3-6. (možno jakékoliv vydání) PATOČKA, Jan, KOUBA, Pavel, ed. a CHVATÍK, Ivan, ed. Co jsou Češi?: malý přehled fakt a pokus o vysvětlení = Was sind die Tschechen?: kleiner Tatsachenbericht und Erklärungsversuch. Překlad Vladimír Jochmann. 1. vyd. Praha: Panorama, 1992. 237 s. ISBN 80-7038-278-3. PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 3., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2007. 135 s. Oikúmené; sv. 136. ISBN 978-80-7298-275-2. PATOČKA, Jan. O smysl dneška: Devět kapitol o problémech světových i českých. Londýn: Rozmluvy, 1987. 150 s. Rozmluvy; Sv. 34. ISBN 0-946352-34-8. RAK, Jiří. Bývali Čechové-: české historické mýty a stereotypy. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1994. 148 s. ISBN 80-85787-73-3. VLNAS, Vít, ed. Historická malba v Čechách: škola Christiana Rubena: [Letohrádek královny Anny, Pražský hrad, 27.IX.-1.XII.1996. V Praze: Správa Pražského hradu ve spolupráci s Národní galerií, 1996. 84 s. VLNAS, Vít. Jan Nepomucký: česká legenda. Vyd. 2., podstatně rozš. a přeprac., V nakl. Paseka 1. Praha: Paseka, 2013. 360 s., [24] s. obr. příl. Historická paměť. Velká řada; sv. 23. ISBN 978-80-7432- 278-5.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D. (14.05.2019)

Podmínkou pro získání atestace je ústní zkouška, ke které musí student předložit seznam deseti odborných publikací k tématu historiografie českých dějin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK