PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Specializační seminář I - B - ON230511B
Anglický název: Specialisation Seminar I - B
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Je prerekvizitou pro: ON230512B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (25.04.2018)
Semináře zaměřené na jednotlivé historické etapy seznamují podrobně s prameny a literaturou ke zvolenému období, stejně jako s klíčovými tématy oboru a nejnovějšími trendy bádání. Pod vedením vedoucího semináře studenti rozvíjejí své znalosti o dané epoše z pohledu historické práce. Podmínkou získání zápočtu v zimním semestru je aktivní práce v semináři. Aktuálně vypsané semináře viz na http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/studenti/seminare/aktualni/.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (25.04.2018)

Cílem seminářů je poskytnout studentům hlubší znalosti ve zvolených disciplinách, které studenti zhodnotí při psaní diplomových prací.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (25.04.2018)

Literatura dle konkrétního tématu semináře. Studenti s ní budou seznámeni v první hodině -  viz http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/studenti/seminare/aktualni/.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci, Olomouc: Votobia, 1997.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (25.04.2018)

Výklad, diskuse, společná práce, studentské referáty.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (25.04.2018)

Podmínkou získání zápočtu v zimním semestru je aktivní práce v semináři a přednesení referátu, jakož min. 80% účast na seminářích.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (25.04.2018)

Dle konkrétního tématu semináře. Studenti s ním jsou seznámeni předem, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/studenti/seminare/aktualni/.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (25.04.2018)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (25.04.2018)

Podmínkou získání zápočtu v zimním semestru je aktivní práce v semináři a min. 80% účast v hodinách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK