PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Soudobé dějiny - ON2305111
Anglický název: Contemporary History
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPND2D101A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)
Tříhodinová semestrální přednáška o dějinách světa a Československa v období let 1945-1989.
Cíl předmětu
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)

Poskytnout studentům oborového studia dějepis přehled o soudobých dějinách od konce 2. Světové války do rozpadu sovětského bloku v Evropě v roce 1989.

Literatura
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)

Výběr z doporučené literatury viz http://kdddweb.pedf.cuni.cz/studium/navazujici-magisterske

Sylabus
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)

1.       Závěr 2. světové války a poslední konference Velké trojky

2.       Počátky Studené války. Různé názory historiků

3.       Léta 1948-1949: převzetí moci komunisty v ČSR, první berlínská krize, vznik NATO

4.       Válka v Koreji: příčiny, průběh, důsledky

5.       Soupeření dvou supervelmocí

6.       Národní emancipace zemí třetího světa a proces dekolonizace

7.       Blízkovýchodní konflikty 1948-1973

8.       ČSSR a svět v 60. letech

9.       Revoluční roky 1968-1969

10.   Válka ve Vietnamu a proměny amerického veřejného mínění a politiky

11.   Kremelská gerontokracie

12.   M. S. Gorbačov a rozpad sovětského obloku v Evropě

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK