Statistika pro Bc. a diplomové práce I - OKPV10001
Anglický název: Statistics for bachelor degree and diploma work 1
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Patří mezi: Volitelné předměty KS
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (28.03.2009)
Předmět je věnován základům statistiky potřebným ke zpracování experimentů pro bakalářskou práci.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (28.03.2009)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy statistiky vhodnými pro využití při vyhodnocování výsledků jejich bakalářských prací.

Literatura -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (28.03.2009)

Bušek, I. a kol. (1994). Matematika 9. Praha: Prometheus. ISBN 80-85849-58-5.

Novotná, J. a kol. (1998). Matematika s Betkou. Praha: Scientia. ISBN 80-7183-148-4.

Novotná, J. a kol. (2002). Sbírka úloh z matematiky (nejen) k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Scientia. ISBN 80-7183-195-6.

Metody výuky -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (28.03.2009)

Seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (28.03.2009)

Zpracování seminární práce podle požadavků vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (28.03.2009)
  • Statistický soubor
  • Tabulky a diagramy
  • Procenta