PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Propedeutické programovací jazyky - OKNI1I115A
Anglický název: Propaedeutic Programming Languages
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Prerekvizity : OKNI1I111A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (03.09.2018)
Předmět se orientuje do oblasti algoritmického myšlení a jeho rozvoje na základní a střední škole bez využití didaktických prostředků a s využitím konkrétních programovacích prostředí nebo robotických hraček. Takto volené didaktické prostředky by měly být přizpůsobeny věku a kompetencím žáků. Z tohoto důvodu jsou využívána různá prostředí, přístupy i možnosti rozvoje informačního a algoritmického myšlení. Předmět navazuje na oborové předměty zaměřené na algoritmizaci a programování z bakalářského i navazujícího magisterského studia a studenti jsou vedeni nejen k osvojení propedeutických programovacích zařízení, ale i k rozvoji didaktických dovedností v této oblasti (didaktika programování).
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (03.09.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi rozvoje algoritmického myšlení žáků na základní a střední škole různými prostředky a v závislosti na různých propedeutických prostředí nebo robotických programovatelných hračkách.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (01.02.2021)

Vzhledem k současné situaci bude výuka prozatím probíhat online prostřednictvím MS Teams. Studentky a studenti před samotnou výukou dostanou prostřednictvím SIS přístup k LMS Moodle na https://moodle.it.pedf.cuni.cz/. V konkrétním kurzu je pak hned v prvním tématu umístěn odkaz na online setkání. Výuka bude probíhat v době stanovené v rozvrhu s obsahem a podmínkami zveřejněnými v SIS.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (14.05.2019)

Rozvoj informatického myšlení: http://imysleni.cz/

Příklady programovacích prostředí:
https://scratch.mit.edu/
https://ozoblockly.com/
https://makecode.microbit.org/
https://education.minecraft.net/
https://www.kodugamelab.com/

Příklady pro teoretická východiska, popř. odborné publikace:
RESNICK, Mitchel. Lifelong kindergarten: cultivating creativity through projects, passion, peers, and play. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, [2017]. ISBN 9780262037297.
Aspinall, Brian. Code Breaker: Increase Creativity, Remix Assessment, and Develop a Class of Coder Ninjas!, 2017.
FUTSCHEK, Gerald. Algorithmic Thinking: The Key for Understanding Computer Science. MITTERMEIR, Roland T., ed. Informatics Education – The Bridge between Using and Understanding Computers [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006, 2006, s. 159-168 [cit. 2018-09-03]. Lecture Notes in Computer Science. DOI: 10.1007/11915355_15. ISBN 978-3-540-48218-5. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/11915355_15

 

Další materiály poskytnuty v rámci prostředí LMS Moodle.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (18.02.2021)

pro atest je nutné:

 • splnit úkoly představené v průběhu semestru v LMS Moodle
 • vypracovat a obhájit dva metodické materiály ve vybraném propedeutickém prostředí pro rozvoj algoritmického myšlení
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (01.02.2021)

ALGORITMICKÉ MYŠLENÍ, INFORMATICKÉ MYŠLENÍ

 • nové RVP ZV v oboru Informatika

ZPŮSOBY ZAČLEŇOVÁNÍ ALGORITMICKÉHO MYŠLENÍ DO VÝUKY, DO ŠVP; NOVÉ RVP A MOŽNOSTÍ IMPLEMENTACE ALGORITMICKÉHO MYŠLENÍ DO VÝUKY ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

 • soutěže a další informační zdroje zabývající se algoritmickým myšlením

DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY PRO ROZVOJ ALGORITMICKÉHO MYŠLENÍ

 • online prostředí (např. CodeCodr, Code.org)
 • virtuální prostředí (např. Kodu, Minecraft)
 • propedeutické programovací jazyky (např. Scratch, Make Code)
 • robotické programovatelné hračky (např. ozobot, beebot, bluebot, inobot)

V případě online výuky bude potřeba instalace různých prostředí.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (18.02.2021)

Rozvoj informatického myšlení: http://imysleni.cz/

Příklady programovacích prostředí:

 • https://scratch.mit.edu/
 • https://ozoblockly.com/
 • https://makecode.microbit.org/
 • https://education.minecraft.net/
 • https://www.kodugamelab.com/

Příklady: teoretická východiska, popř. odborné publikace:

 • RESNICK, Mitchel. Lifelong kindergarten: cultivating creativity through projects, passion, peers, and play. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, [2017]. ISBN 9780262037297.
 • Aspinall, Brian. Code Breaker: Increase Creativity, Remix Assessment, and Develop a Class of Coder Ninjas!, 2017.
 • FUTSCHEK, Gerald. Algorithmic Thinking: The Key for Understanding Computer Science. MITTERMEIR, Roland T., ed. Informatics Education – The Bridge between Using and Understanding Computers [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006, 2006, s. 159-168 [cit. 2018-09-03]. Lecture Notes in Computer Science. DOI: 10.1007/11915355_15. ISBN 978-3-540-48218-5. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/11915355_15

Další pubikace, informační zdroje a programovací prostředí dány v prostředí LMS Moodle. V případě online výuky bude potřeba instalace různých prostředí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK