PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Technologická prostředí pro podporu výuky - OKNI1I114A
Anglický název: Technical enviroments for supporting learning
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Prerekvizity : OKNI1I112A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. (31.01.2019)
Předmět Technologická prostředí pro podporu výuky se v teoretické poloze zaobírá obecnými charakteristikami elektronické podpory výuky. Rozkrývá specifika e-learningu, blended learningu, mobile learningu. V praktické poloze se pak věnuje popisu, výhodám, komparaci dvou současně nejvýznamnějších platforem - LMS Moodle a Google Učebny. Cílem předmětu je studenty prakticky seznámit s možnostmi elektronické podpory výuky v kontextu moderních přístupů a nejpoužívanějších platforem v praxi.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (05.02.2021)

Pro podporu studia bude využit LMS Moodle a následně jedna z platforem pro realizaci videokonferencí.

Bližší informace naleznou zapsaní studenti v Moodle kurzu Technologická prostředí pro podporu výuky (LS 2020/2021)

Klíč k zápisu do kurzu bude uživatelům sdělen e-mailem.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu, pokud nebudou studenti předem informováni jinak.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. (31.01.2019)
  • podpůrné materiály v rámci LMS Moodle
  • podpůrné materiály v rámci Google Učebna
  • https://knihy.nic.cz/files/edice/moderne_s_moodlem.pdf
  • https://www.albatrosmedia.cz/tituly/12928373/moodle-kompletni-pruvodce-tvorbou-a-spravou-elektronickych-kurzu/
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. (06.02.2019)

1. Teoretické zázemí elektronické podpory výuky - filosofie přístupu k využívání elektronické podpory

2. Moodle - pojetí správcovství a uživatelských rolí, princip modulární struktury systému, autentizace

3. Moodle - aktivity a činnosti z pohledu role tutora, možnosti komunikace a sdílení, způsoby kooperace

4. Google Učebna - cloudové řešení v analogii a rozdílnostech k LMS Moodle

5. Google Učebna - aktivity a provázanost činností a struktur

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. (06.02.2019)
  • průběžné plnění dílčích úkolů zadávaných v průběhu semestru
  • zpracování semestrální práce v podobě projektu - vypracování ukázkového elektronického kurzu v zadaném prostředí
  • prezentace a obhajoba projektu
  • klasifikovaný zápočet má dva opravné termíny
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK