PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Tvorba výukových aplikací - OKNI1I111A
Anglický název: Building of Teaching And Learning Applications
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Prerekvizity : OKNI1I107A
Je prerekvizitou pro: OKNI1I115A, OKNI1I124B, OKNI1I123B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (13.12.2018)
Náplní kurzu je, kromě teoretické části, hlavně seznámení s dostupnými autorskými prostředky pro tvorbu výukových materiálů. Účastníci navážou na své dřívější zkušenosti se zpracováním textu a grafiky, tvorbou prezentací a vývojem aplikací v prostředí www i mimo něj a budou pomocí vhodných autorských nástrojů vytvářet normalizované výukové objekty, doplňkové moduly, i komplexní výukové aplikace s výstupem do prostředí www, jako samostatné počítačové programy nebo mobilní aplikace určené pro fázi přípravy, průběhu či diagnostiky výuky.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (01.10.2020)
Pro podporu studia bude též využit LMS Moodle dos tupný na adrese uvedené v řádku "Další informace"
klíč k zápisu: bude sdělen na první online výuce a následně zaslán účastníkům kurzu e-mailem prostřednictvím SIS.
 
V případě nahrazení prezenční výuky distanční formou probíhají přednášky v prostředí Jitsi Meet na adrese v čase rozvrhované výuky.
konkrétní odkaz: je uveden v moodle podpoře, případně bude zaslán účastníkům kurzu e-mailem prostřednictvím SIS.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (13.12.2018)
  • ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Flash CS6 - Oficiální výukový kurz. Praha : Computer Press, 2012. EAN: 9788025132241
  • BRDIČKA, B. Učení s počítačem. Praha : PřF UK, 1996.
  • MACROMEDIA, ActionScript ve Flashi. Praha : Computer Press , 2002.
  • RAMBOUSEK,V. a kol. Práce s počítačem. Praha : Fortuna, 1997.
  • SLAVÍK, J., NOVÁK, J. Počítač jako pomocník učitele. Praha : Portál 1997.
  • ŠNAJDER,L., VINAŘ,J. Hypermédiá a hypermediálne autorské systémy v praxi a vo výučbe. In: MFIvŠ, 1996/97, č.1, s. 36 n.
  • HARTMAN, P. Flash - dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada,2006.
  • FOTR, J., SCHNEIDER, Z. Flash pro grafiky a webesignery. Praha : Computer Press, Praha, 2004.

 Online zdroje

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (13.12.2018)

MOŽNOSTI TVORBY MULTIMEDIÁLNÍCH APLIKACÍ 
 • specifika jednotlivých přístupů ke tvorbě aplikací
 • přehled dostupných autorských systémů a vývojových platforem
 • srovnání jednotlivých systémů z hlediska dostupnosti, vybavenosti, zajištění interaktivity a síťové komunikace, zastoupení multimediálních prvků a dalších aspektů
 • on-line autorské nástroje a systémy, volně dostupné autorské nástroje 
 • nástin možností spolupráce jednotlivých systémů

SPECIFIKA TVORBY VÝUKOVÝCH APLIKACÍ
 • aspekty výukových aplikací v návaznosti na jednotlivé fáze výuky
 • specifika výukových aplikací z hlediska didaktických funkcí
 • kritéria hodnocení výukových objektů a aplikací
 • normalizace výukových objektů

VÝVOJOVÁ PROSTŘEDÍ PRO TVORBU VÝUKOVÝCH APLIKACÍ
 • seznámení s vybraným prostředím 
 • příprava vektorové grafiky a import bitmap
 • dostupné možnosti animace, jejich typy, využití a specifika
 • implementace UI komponent a multimédií
 • objektový přístup k návrhu aplikací, typy objektů a jejich použití
 • formy výstupu a exportu animací a aplikací 

MOŽNOSTI PROGRAMOVÁNÍ VÝUKOVÉ APLIKACE
 • skriptovací jazyky typu ECMA, specifika, syntaxe 
 • použití jazyka pro tvorbu logiky běhu programu
 • využití objektového modelu jazyka, návrh a obsluha objektů
 • přebírání a předávání proměnných a objektů mezi platformami

TVORBA VLASTNÍHO VÝUKOVÉHO PROJEKTU
 • obecně definované fáze vývoje projektu 
 • vývojové modely, srovnání, kritéria volby vhodného modelu
 • tvorba dokumentace a dalších doplňujících materiálů
 • normované balíčky digitálních výukových objektů a jejich součásti
 • vlastní realizace vlastního projektu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. (04.01.2019)
  • Prokázání příslušné úrovně teoretických vědomostí při obhajobě zápočtové práce a související rozpravě z oblasti zaměření předmětu
  • Prokázání příslušných praktických dovedností při tvorbě jednoduchého výukového objektu dle zadání.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK