PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Interaktivní technologie ve vzdělávání - OKNI1I107A
Anglický název: Interactive technology in Education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jakub Lapeš
Vyučující: PhDr. Jakub Lapeš
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Prerekvizity : OKNI1I101A
Je prerekvizitou pro: OKNI1I111A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (28.12.2017)
Předmět se orientuje na využití dostupných interaktivních technických prostředků a na přípravu různých typů didaktických materiálů a jejich adekvátní implementaci ve fázi přípravy, průběhu a diagnostiky výuky. Posláním tohoto předmětu je rozvinout schopnost studentů didakticky vhodným způsobem uplatnit nabyté, resp. systemizované technologické znalosti a dovednosti a vytvořit předpoklady pro další rozvoj schopností efektivního uplatnění technických prostředků a didaktických materiálů ve vzdělávání. Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými interaktivními technickými prostředky a s teoretickými i praktickými aspekty tvorby a využití různých druhů didaktických materiálů zvláště pak materiálů pro interaktivní tabule. Tematicky se předmět zaměřuje především na poznání možností a didaktických specifik soudobých technických prostředků pro tvorbu a realizaci didaktických materiálů při podpoře výuky, na osvojení zásad tvorby digitálních výukových objektů, jejich specifik, kritérií hodnocení a didaktických aspektů aplikace, a to především ve vztahu k prezentacím a prezentačním programům, hypermediálnímu prostředí webových aplikací, aplikacím webcastingu a educastingu, interaktivním prostředkům a výukovým objektům pro interaktivní tabule, zpětnovazebným systémům i prostředkům rozšířené reality.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (16.03.2021)

Online výuka bude realizována pomocí:

LMS Moodle https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=2093

(heslo do Moodle bude posláno účastníkům emailem přes SIS)

MS Teams - odkaz na online konzultaci (dostupné rovněž v Moodle)

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (28.12.2017)

BETCHER, Chris a Mal LEE. The interactive whiteboard revolution: teaching with IWBs. Camberwell, Vic.: ACER Press, 2009, x, ISBN 0864318170.

HAUSNER, M. Výukové objekty a interaktivní vyučování. Liberec: Venkovský prostor, c2007, [72] s. ISBN 978-80-903897-0-0.

JENNY GAGE. How to use an interactive whiteboard really effectively in your secondary classroom. Reprint. London: David fulton publishers, 2006. ISBN 9781843122623.

JEŘÁBEK, T. Rozšířená realita ve vzdělávání. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2015, 1. Vydání. ISBN 978-80-7290-829-5.

DOSTÁL, J. Učební pomůcky a zásada názornosti [online]. 2008. Dostupné z URL: <http://www.tykva.net/files/UJAK/ucebni_pomucky.pdf>.

International handbook of information technology in primary and secondary education. Dordrecht: Springer, c2008, xlii, 538 s. Springer international handbook of education, vol. 20. ISBN 978-0-387-73314-2.

NÖLLKE, C. Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. Praha: Grada, c2004, ISBN 80-247-9057-2.ROBLYER, M. Educational technology in action: problem-based exercises for technology integration. Upper Saddle River, N.J. Pearson/Merrill Prentice Hall, c2004, x, ISBN 0131173928.

Studijní zdroje

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (28.12.2017)

Didaktika technických výukových prostředků

·       Základní terminologické konstrukty oblasti, prostředky didaktické techniky, technické prostředky v edukaci, technické výukové prostředky

·       Vlastnosti a specifické rysy technických prostředků z hlediska edukace

·       Didaktické aspekty a funkce technických výukových prostředků

·       Vzdělávací prostředí

·       Webcasting a educasting

·       Produkční systémy

Interaktivní systémy a technologie

·       Interaktivní tabule/systémy, druhy, možnosti využití

·       Softwarová podpora

·       Zásady a způsoby práce s interaktivními tabulemi

·       Tvorba interaktivních prezentací

Mobilní technologie

·       Tablety, telefony

Výukové objekty

·       Použití autorských systémů pro tvorbu výukových objektů

·       Výukové objekty a možnosti jejich tvorby (LO, DLO, LOR)

·       Základní kritéria hodnocení výukových objektů

·       Online LO

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (11.01.2018)

Včasné odevzdání závěrečné práce dle pokynů vyučujícího. Individuální rozbor teoretických témat.

Osobní obhajoba závěrečné práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK