PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Datové a informační prostředí školy - OKNI1I104A
Anglický název: Data and Information School Systems
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OKNI1I120B, OKNI1I119B
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (01.10.2020)
Cílem předmětu je poskytnout studentům učitelství teoretické i praktické základy informačních systémů a prostředí s důrazem na informační systémy škol. Předmět se zaměřuje na využívání a transformaci administrativních a pedagogických dat z pohledu žáků, pracovníků školy, administrátorů, zákonných zástupců i dalších uživatelů. V rámci předmětu se upozorňuje na exporty a importy dat a předávání dat kontrolním orgánům. Pozornost je věnována ukázkám informačních systémů a technologií pro evidenci a zpracovávání administrativních, ekonomických a pedagogických dat včetně související teorie. Předmět přispívá k utváření profesních kompetencí učitele v oblasti přístupu k datovým a informačním prostředím školy, ke kritériím jejich výběru, zavádění do prostředí školy a bezpečnosti dat.
Deskriptory
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (01.10.2020)

Pro podporu studia je využit LMS Moodle. Obsahuje kromě výukových a dalších materiálů také konkrétní informace k online komunikaci, pro kterou bude použito prostředí Google Meet.
Název kurzu: DIPS (ZS 2020/21)
URL kurzu: https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=1675
Klíč k zápisu: je před první lekcí zaslán e-mailem všem zapsaným účastníkům kurzu dle SISu, včetně dalších informací ke kurzu.
V případě distanční výuky bude kurz probíhat heterogenní formou v rozvrhované době dle SIS.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (21.09.2017)
 • DOSTÁL, J. Školní informační systémy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2011.
 • KLIMEŠ, C. Projektování informačních systémů 1. Ostrava: Ostravská univerzita. 2003.
 • KOVACICH, G. L. Průvodce bezpečnostního pracovníka informačních systémů. Praha : Unis Publishing, 2000.
 • NEUMAJER, O. Školní informační systémy. In: Informační a komunikační technologie ve škole pro vedení škol
 • a ICT metodiky. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010.
 • KRÁL, J. Informační systémy (specifikace, realizace, provoz). Veletiny: SCIENCE, 1998.
 • MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha: GRADA. 2002.
 • VALENTA, J. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem. Olomouc : ANAG, 2006.
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení). Sbírka zákonů ČR. 2005.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (29.10.2019)

Předmět je zakončen KZ.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (01.10.2020)

Datový/Informační systém/prostředí školy, pedagogické informace

 • administrativní systém školy
 • pedagogický informační systém, struktura, specifika
 • údaje v pedagogických systémech, diagnostické údaje, analýza dat
 • práce a daty, úprava, vytěžování informací
 • pedagogická data, jejich vznik a analýza

Školní informační systémy pro předávání a generování dat

 • Legistativní podmínky ŠIS
 • Základní požadavky na ŠIS (obsahová a funkční stránka systémů)
 • Využívání informačních systémů v praxi
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (01.10.2020)

Podmínky pro splnění předmětu a udělení KZ (na každý z odevzdávaných úkolů nebo seminární práce možnost jedné opravy):

 • aktivní účast v seminářích
 • odevzdání úkolů zadávaných v Moodle kurzu
 • odevzdání seninární práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK