PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Seminář ze světové literatury - OKBC2L120A
Anglický název: Seminar on world literature
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Josef Peterka, CSc.
Prerekvizity : OKBC2L107A
Literatura

Literatura:

Apollinaire, G.: Alkoholy. Praha, Garamond 2016.

Apollinaire, G.: Budu tě čekat všude na světě. Praha, Fénix 1992.

Apollinaire, G.: Zahnívající čaroděj. Praha, Rubato 2015.

Babel, I.: Historie mého holubníku. Praha, Odeon 1990.

Babel, I.: Rudá jízda. Praha, Argo 2010.

Beckett, S.: Čekání na Godota. Praha, Artur 2018.

Breton, A.: Manifesty surrealismu. Herrmann & synové 2005.

Bukowski, Ch.: Básně: 1974-78. Praha, Pragma 1994.

Bukowski, Ch.: Další zápisky starého prasáka. Praha, Argo 2013.

Bukowski, Ch.: Nejkrásnější ženská ve městě. Praha, Argo 2007.

Bulgakov, M.: Bílá garda. Praha, Havran 2004.

Bulgakov, M.: Mistr a Markétka. Praha, Odeon 2019.

Burroughs, W.: Feťák. Praha, Maťa 2011.

Burroughs, W.: Teplouš. Praha, Maťa 2004.

Camus, A.: Cizinec. Praha, Garamond 2015.

Eco, U.: Jméno růže. Praha, Argo 2016.

Eco, U.: Tajemný plamen královny Loany. Praha, Argo 2005.

Eco, U.: Pražský hřbitov. Praha, Argo 2011.

Eluard, P.: Ozubené dveře. Praha, Prospektrum 2005.

Eluard, P.: Stezky a cesty poesie. Praha, SNKLU 1961.

Ginsberg, A.: Kvílení a jiné básně. Praha, Argo 2015.

Grass, G.: Plechový bubínek. Brno, Atlantis 2001.

Green, G.: Cesty s tetičkou. Praha, Vyšehrad 1994.

Heller, J.: Hlava XXII. Praha, Plus 2016.

Hemingway, E.: Stařec a moře. Praha, Odeon 2015.

Hemingway, E.: Komu zvoní hrana. Praha, Odeon 2016.

Hesse, H.: Stepní vlk. Praha, Argo 2001.

Hesse, H.: Klingsorovo poslední léto. Praha, Argo 2000.

Hesse, H.: Kouzelníkovo dětství. Praha, Volvox Globator 1999.

Jabès, E.: Kniha otázek. Praha, Argo 2000.

Kerouac, J.: Na cestě. Praha, Argo 2005.

Levi, P.: Je-li toto člověk. Praha, Sefer 1995.

Levi, P.: Příměří. Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2000.

Mann, T.: Smrt v Benátkách. Praha, Mladá fronta 2011.

Mann, T.: Kouzelný vrch. Praha, Odeon 1975.

Márquez, G. G.: Láska za časů cholery. Praha, Odeon 2016.

Márquez, G. G.: Sto roků samoty. Praha, Odeon 2015.

Orwell, G.: 1984. Praha, KMa 2003.

Orwell, G.: Farma zvířat. Praha, Argo 2015.

Orwell, G.: Hold Katalánsku. Praha, Argo 2015.

Pasternak, B.: Doktor Živago. Praha, Odeon 2019.

Platonov, A.: Čevengur. Praha, Argo 1995.

Prévert, J.: Jsem jaký jsem. Praha, Československý spisovatel 1983.

Remarque, E. M.: Cesta zpátky. Praha, Ikar 2017.

Remarque, E. M.: Černý obelisk. Praha, Ikar 2017.

Remarque, E. M.: Miluj bližního svého. Praha, Ikar 2018.

Rolland, R.: Petr a Lucie. Praha, Odeon 2017.

Rushdie, S.: Děti půlnoci. Praha - Litomyšl, Paseka 2012.

Rushdie, S.: Satanské verše. Praha - Litomyšl, Paseka 2015.

Saroyan, W.: Bláznivost v rodině. Praha, Argo 2000.

Saroyan, W.: Zápisky o životě, smrti a útěku na Měsíc. Praha, Argo 2001.

Sartre, J.-P.: Zeď. Nevolnost. Praha, KMa 2003.

Snyder, G.: Zemědům. Praha, Dharma Gaia 2000.

Solženicyn, A.: Jeden den Ivana Děnisoviče. Praha, Academia 2002.

Solženicyn, A.: Souostroví Gulag. Praha, Academia 2011.

Styron, W.: Sophiina volba. Praha, Knižní klub 2015.

Styron, W.: Viditelná temnota: paměti šílenství. Praha, Portál 2015.

Tennessee, W.: Anděl ve výklenku. Plzeň, Mustang 1995.

Tzara, T.: Paměť člověka. Praha, Odeon 1966.

Tzara, T.: Daroval jsem svou duši bílému kameni. Praha, Concordia 2007.

Updike, J.: Kentaur. Praha, Hynek 1998.

Zamjatin, J.: My. Praha, Odeon 1990.

Poslední úprava: Soukupová Klára, Mgr., Ph.D. (02.02.2022)
Požadavky ke zkoušce

Atestace proběhne formou písemné práce interpretačního charakteru. Student si zvolí (případně po konzultaci s vyučujícícm) jeden nebo více titulů (dle zaměření práce), na jehož základě vypracuje písemnou práci. Práce by měla být interpretační, to jest měla by doložit, že student dokáže pracovat s literárním textem, dokáže jej analyzovat z hlediska žánru, formy, struktury a kompozice textu, z hlediska postav, motivů nebo témat. Student může svou práci pojmout komplexněji (např. poetika tzv. beat generation, charaktetistické rysy francouzského surrealismu, téma holocaustu a druhé světové války u vybraných autorů atd.), právě tak se ale může zaměřit na jeden specifický rys, na jedno téma (např. téma schizofrenie v románech H. Hesse, obraz utopie v díle Platonově nebo Orwellově, téma diktatury v románu Zamjatina, poetika dadaismu v poezii Tzarově apod.). Z výše řečeného vyplývá, že písemná práce může vycházet jak z jednoho zvoleného textu básnického či prozaického, tak také může mít charakter komparativní práce, to jest srovnání např. témat, motivů, zobrazení postav, tematizovaných problémů, zobrazení určitého specifického prostoru nebo času apod., čili práce může vycházet i z více textů.

Písemná práce ovšem může také přiblíži didaktické otázky: jak například daný literární text přiblížit žákům, jaké didaktické postupy a metody se zde při výuce nabízejí.

Písemná práce by měla mít rozsah cca 5 normostran (Word, písmo vel. 12, řádkování 1,5). Písemná práce by měla také splňovat veškeré podmínky formální, to jest citace, případně odkazy, bibliografické údaje apod.

Seznam literatury k tomuto semináři není závazný, ale spíše orientační a inspirativní: student si pro svou práci může zvolit i jiný text, podmínkou však je, že musí spadat do "kategorie" literatury 20. (21.) století.

Poslední úprava: Soukupová Klára, Mgr., Ph.D. (02.02.2022)
Sylabus

 

datum

Téma

čítanka

referát

18. 2. (od 8,55)

Úvod

Keats: Óda na slavíka

 

 

Goethův Werther jako předobraz romantických milovníků, žánr balady

Goethe: Utrpení mladého Werthera

Poe: Havran (+ Filosofie básnické skladby)

14. 4. (od 13h)

Flaubert jako zakladatel moderního románu. 

Paní Bovaryová

Balzac: Pierre Grassou

 

Americký život: téma přírody a individuální svobody

M. Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna

Thoreau: Walden aneb život v lesích

Poslední úprava: Blinková Pelánová Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. (30.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK