PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Syntax českého jazyka II - OKBC2C112A
Anglický název: Syntax of Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Vyučující: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Prerekvizity : OKBC2C110A
Je prerekvizitou pro: OKBC2C115A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.09.2022)
Předmět navazuje na Syntax I. Probírá se vztah mezi formou a funkcí věty/výpovědi, modalita, negace, aktuální členění a jeho vrstvy.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.09.2022)

Literatura Syntax II

1. Syntaktické jednotky v konkrétních výpovědích, vztah mezi propozicí, větou, formou a funkcí výpovědi

M 3, s. 306-320 (po 1.4.)

 2.   Modalita; modální významy nutnosti, možnosti a záměru

Grepl – Karlík: Skladba češtiny (98), s. 153-167

3.  Tzv. postojová modalita

Heslo Postoj mluvčího, www.czechency.org  (Nový encyklopedický slovník češtiny)

Heslo Evidenciálnost, www.czechency.org

4.  Komunikační funkce výpovědi a jejich vyjadřování 

PMČ, s. 585-623

5.  Negace v sémantické stavbě věty a ve výpovědním aktu

M 3, s. 260-278

Mluvnice češtiny 3 je dostupná na stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-3.pdf

PMČ, s. 548-554

6. Aktuální členění věty/výpovědi; základní pojmy, vyjadřovací prostředky

PMČ 633-643

7. Vztah aktuálního členění a negace

Panevová a kol.: Mluvnice současné češtiny 2 (2014), s. 190-193

 8. Tematické posloupnosti

heslo Tematická posloupnost, www.czechency.org

 

PMČ = Příruční mluvnice češtiny

M 3 = Mluvnice češtiny III (1987)

Mluvnice češtiny 3 je dostupná na stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-3.pdf

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.09.2022)

Obsah kursu navazuje na Syntax I a rozšiřuje syntaktické poznatky na témata modality, negace a aktuálního členění. 

Výuka bude kombinovat výklad a samostatnou práci prostřednictvím Moodle.

 

Předmět je uzavřen zkouškou, k úspěšnému absolvování je nutno získat 5 bodů v písemném testu skládajícím se ze 7 úkolů.

 

Předmětem je učivo v následujících tematických okruzích:

1. Syntaktické jednotky v konkrétních výpovědích, vztah mezi propozicí, větou, formou a funkcí výpovědi

M 3, s. 306-320 (po 1.4.)

 2.   Modalita; modální významy nutnosti, možnosti a záměru

Grepl – Karlík: Skladba češtiny (98), s. 153-167

3.  Tzv. postojová modalita

Heslo Postoj mluvčího, www.czechency.org  (Nový encyklopedický slovník češtiny)

Heslo Evidenciálnost, www.czechency.org

4.  Komunikační funkce výpovědi a jejich vyjadřování 

PMČ, s. 585-623

5.  Negace v sémantické stavbě věty a ve výpovědním aktu

M 3, s. 260-278

PMČ, s. 548-554

6. Aktuální členění věty/výpovědi; základní pojmy, vyjadřovací prostředky

PMČ 633-643

7. Vztah aktuálního členění a negace

Panevová a kol.: Mluvnice současné češtiny 2 (2014), s. 190-193

 8. Tematické posloupnosti

heslo Tematická posloupnost, www.czechency.org

 

PMČ = Příruční mluvnice češtiny

M 3 = Mluvnice češtiny III (1987)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.09.2022)

Předmět je uzavřen zkouškou zahrnující témata Syntaxe I a Syntaxe II. K úspěšnému absolvování je nutno získat 5 bodů v písemném testu skládajícím se ze 7 úkolů.

Aktivní práce v moodle. Samostatné studium zadané literatury a práce se stud. oporami, úspěšné plnění průběžně zadávaných kontrolních úkolů. Studijní opora pro kombinovanou formu studia je realizována prostřednictvím kursu v LMS Moodle na adrese: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4257).

 

Termíny zkoušky jsou uvedeny níže.  První termín je řádný, další dva jsou opravné. Tyto termíny jsou společné pro všechny studenty. Další termíny (pro řádně omluvené studenty) budou vypsány později podle potřeby.

Studenti obdrží zadání mailem a do 70 minut dodají písemné vypracování slovních odpovědí/úkolů, zároveň fotografii grafického znázornění úkolů, které to budou vyžadovat (schémata).

Čas zadání bude upřesněn.

Termíny zkoušek budou s předstihem sděleny.

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK