PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika VV III pro spec. HV,TV,DV - OKB7321320
Anglický název: Art Education Didactics III
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKB01V162B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. (01.10.2019)
Kurz se zaměřuje se na plánování ve Výtvarné výchově, na řady a projekty. Diskutuje interdisciplinární potenciál Výtvarné výchovy v mateřské škole a ukazuje, jak zachovat výtvarné obsahy v integrovaných celcích. Studenti si osvojují dovednost s ohledem na specifika předškolního věku plánovat tematické a metodické celky s porozuměním pro jejich logiku a přínos pro praxi. · Obecné přínosy Výtvarné výchovy a dlouhodobé cíle · Výchovný a výukový kontext · Kurikulární dokumenty a jejich slovník · Tematické, metodické řady a projekty · Integrace výchov v předškolním vzdělávání – parametry dobré praxe I · Integrace výchov v předškolním vzdělávání – parametry dobré praxe II · Práce s vhodnými inspiračními zdroji · Galerijní a muzejní edukace jako východisko plánování ve Výtvarné výchově · Hodnocení a pedagogická diagnostika · Etudy a explorace v MŠ · Rizikové faktory ve vývoji dětského výtvarného projevu · Shrnutí hlavních tezí
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. (01.10.2019)

FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ, L., KITZBERGEROVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V.: Galerijní a muzejní edukace 1 a 2. Praha:

PedF UK a UPM 2013. ISBN 978-80-7290-700-7 (PedF); 978-80-7101-127-09 (UPM)

HAZUKOVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, D.: Učitelovo rozhodování v situacích výtvarné výchovy. Liberec: PedF TUL, 2002.

KAFKOVÁ, H.: Příručka pro stavitele v libovolné substantivní oblasti. In: Výtvarná výchova 2/2011, s. 15 – 17. ISSN

1210-3691

UHL SKŘIVANOVÁ, V.: Pedagogika umění - umění pedagogiky. Ústí nad Labem: UJEP 2014. ISBN978-80-7414-663-3

80-7083-660-1

SLAVÍKOVÁ, V. ; SLAVÍK, J. ; HAZUKOVÁ, H.: Výtvarné čarování. Praha : UK - Pedagogická fakulta 2001

Další studijní literatura bude upřesněna v seminářích.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Říhová, DiS. (12.09.2021)

ústní zkouška

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. (01.10.2019)

ústní zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK