PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Výtvarné vyjadř. plošné I pro spec. HV,TV,DV - OKB7321122
Anglický název: 2D Work - Painting, Drawing, Paintmaking, Mixed Media
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Záměnnost : OB7321122
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (19.02.2013)
Základní postupy kresby, malby a grafiky. Úvod do výtvarného vnímání, tvorby a komunikace. Výtvarná zkušenost učitele jako základ pochopení hlavních výtvarně didaktických kategorií. Adekvátní výtvarné úkoly v MŠ, přístupy k reflexi výtvarných činností.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

Výběr výtvarných prostředků, materiálů a technik ve vazbě na výtvarný námět.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (19.02.2013)

ADORNO, T. W.: Estetická teorie. Praha: Panglos, 1997, ISBN 8090220541

CIKÁNOVÁ, K. Kreslete si s námi. Praha: Aventinum 1992. 2. vyd. 126 s.
ISBN 80-85277-79-4.
CIKÁNOVÁ, K. Malujte si s námi. Praha: Aventinum 1992. 2. vyd. ISBN 80-85277-85-0
CIKÁNOVÁ, K. Tužkou, štětcem nebo myší. Praha: Aventinum 1998

TŘEŠTÍK,M.: Umění vnímat umění. Guerilla writing about art. 1. vydání. Praha: Gasset, 2011. 228 s. ISBN:978-80-87079-15-7.

KLEE, P.: KUNST-LEHRE: Nauka umění .Praha: Togga, 2009.

KULKA, J.: Psychologie umění. Praha, Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2329-7

ZUSKA,V. Estetika (úvod do současnosti tradiční disciplíny).1.vyd.Praha: Triton, 2001. 131 s. ISBN 80-7254- 194-3.

 

Metody výuky -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2010)

seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (19.02.2013)

* Požadavky ke kontrole:
* Klasifikovaný zápočet :


Prezentace seminární práce zadané v úvodním semináři (práce obsahuje reflexi návštěvy galerie, formulaci východiska pro tvorbu, vlastní tvorbu a její reflexi)

Sylabus -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2010)

Vyjadřovací prostředky výtvarných činností a výtvarného umění. Výběr výtvarných prostředků, materiálů a technik ve vazbě na výtvarný námět.Základní principy kompozice. Výtvarný obsah a výtvarná forma.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (24.02.2013)

Klasifikovaný zápočet; přesné požadavky budou zadány na začátku kurzu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK