PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika TV I - OKB7320323
Anglický název: P.E. Didactics I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKB01T161B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Prerekvizity : OKB7320131
Je prerekvizitou pro: OKB7320234
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)
Teorie a praxe vzdělávacícho procesu v mateřské škole. Pohybové činnosti v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Pohybové činnosti a vzdělávací okruhy, pohybové činnosti a osobnost dítěte. Pohybové činnosti a zdraví.
Literatura
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. www.vuppraha.cz

Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF, 1998.

Dvořáková, H. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Praha: Portál, 2000.

Další literatura zadaná vyučujícími k jednotlivým předmětům a didaktikám sportů.

Sylabus
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

Shrnutí praktických dovedností a teoretických poznatků pro zařazování a řízení pohybových aktivit a tělesné výchovy v režimu mateřské školy. Teorie a praxe vzdělávacícho procesu v mateřské škole.

Pohybové činnosti v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Pohybové činnosti a vzdělávací okruhy, pohybové činnosti a osobnost dítěte. Potřeby dětí a východiska pro realizaci pohybových činností v režimu MŠ. Pohybové činnosti a zdraví. Ontogeneze motoriky, formy, metody, postupy, organizace v tělesné výchově, projekty.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. (20.05.2019)

Aktivní účast na seminářích a splnění seminárních požadavků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK