PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Pohyb.dovednosti dětí IV - OKB7320224
Anglický název: Motor skills of children IV
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Záměnnost : OB7320224
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SVOBODOI/PEDF.CUNI.CZ (21.03.2013)
Pohybové hry: Zvládnutí pohybových dovedností pohybových her vhodných pro předškolní věk dětí, jejich řízení a organizace. Úrazová prevence v pohybových hrách. Zdravotní TV: Zásady hygieny a bezpečnosti. Správné a vadné držení těla dětí předškolního věku. Nejčastější druhy oslabení. Plavání: Zvládnutí základních plaveckých dovedností, nácvik techniky plaveckých způsobů znak, prsa a kraul. Základní informace o bezpečnosti u vody.
Literatura -
Poslední úprava: SVOBODOI/PEDF.CUNI.CZ (21.03.2013)

Pohybové hry:
Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.
Zimmerová, K. Netradiční sportovní činnosti. Náměty a činnosti pro školu a volní čas. Praha: Portál, 2001.
Zapletal, M. Hry na hřišti a v tělocvičně. Velká encyklopedie her. Praha: Olympia, 1987.

Zdravotní TV:
Hroznová, M. Kondiční a vyrovnávací cvičení. Praha: Mills, 2003.
Krištofič, J. Gymnastika pro zdravotní a kondiční účely. Praha: ISV, 2000.)
Hošková, B., Matoušová, M. Kapitoly z didaktiky ZTV. Praha: Karolinum, 1998.
Dvořáková, H. Sportujeme s nejmenšími. Praha: Olympia, 2001.
Bursová, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2005.

Plavání:
Čechovská, I. Plavání dětí s rodiči. Praha : Grada Publishing, 2007
Čechovská, I. - Miler, T. Plavání. Praha : Grada Publishing, 2008
Hoch, M. Plavání - teorie a didaktika . Praha : SNP, 1993
Hofer, Z.. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2003
Hoch, M. Učte děti plavat. Praha: Olympia, 1991
Karger, P. - Kaufman, Z. Záchranář-první pomoc. Praha : VZS ČČK 2007
Miler, T.a kol. Záchranář - Bezpečnost a záchrana u vody. Praha : VZS ČČK 2007
Resch,J., Kutner,E. Jak se neutopit. (Učíme se hrou a vesele). Olomouc: Hanex,1995.

Sylabus -
Poslední úprava: SVOBODOI/PEDF.CUNI.CZ (21.03.2013)

Pohybové hry:
Zvládnutí pohybových dovedností pohybových her vhodných pro předškolní věk dětí. Seznámení se s pravidly těchto her, se zásadami jejich řízení a organizace. Úrazová prevence v pohybových hrách.

Zdravotní TV:
Zásady hygieny a bezpečnosti. Správné a vadné držení těla dětí předškolního věku. Nejčastější druhy oslabení. Vytváření správných pohybových návyků a stereotypů. Vyrovnávací a rozvíjející cvičení. Cvičení dechová, relaxační, balanční. Využití náčiní, nářadí a dalších pomůcek pro cvičení (různé druhy míčů, overbally, pružné tahy, balanční plochy, žebřiny, švédské bedny). Spojení pohybu s hudbou a dramatizací. Cvičební jednotka ZTV v různých podmínkách.

Plavání:
Zvládnutí základních plaveckých dovedností. Nácvik techniky plaveckých způsobů prsa, kraul a znak. Korekce chyb. Nácvik startovního skoku a obrátek. Seznámení s bezpečností a hygienickými zásadami při výuce plavání.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.05.2016)

Plavání:
Zápočtové požadavky:
1. Zvládnutí plaveckých dovedností:
    - plavecké dýchání
    - vznášení ve vodě - floating
    - splývání
    - startovní skok do vody z bloku po hlavě
    - kotoul ve vodě (překot vpřed)
2. Uplavat souvisle 100m jedním zvoleným plaveckým způsobem.

Zdravotní TV: aktivní účast ve výuce/cvičení (minimálně 80% docházka)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK