PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Pohyb.dovednosti dětí III - OKB7320223
Anglický název: Motor skills of children III
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Záměnnost : OB7320223
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SVOBODOI/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2013)
Plavání: Zvládnutí základních plaveckých dovedností, nácvik techniky plaveckých způsobů. Nácvik startovního skoku a základních obrátek. Hry a jiné činnosti ve vodě se zaměřením na předškolní děti. Seznámení s bezpečností a hygienickými zásadami při výuce plavání. Gymnastika: Zvládnutí postupů a metod nácviku gymnastických dovedností. Seznámení s přiměřenými formami gymnastických cvičení vzhledem k věku.
Literatura -
Poslední úprava: SVOBODOI/PEDF.CUNI.CZ (21.11.2012)

Plavání:
Čechovská, I. Plavání dětí s rodiči. Praha: Grada, 2002.
Hofer, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha: UK, 2000.
Hoch, M. Teorie a didaktika plavání. Praha: SPN. 1983.
Miler, T. Záchranář. Bezpečnost a záchrana u vody. Praha: UK, 1997.
Kaufman, J. a kol. Záchranář. První pomoc. Praha: UK, 2000.

Gymnastika:
Hájková, J. Kapitoly z gymnastiky. Praha: Karolinum, 2008.
Dvořáková, H. Tělesná výchova pro mateřské školy. Praha: Naše vojsko, 1989.
Mazal, F., Chlopková, V. Pohybové pohádky. Olomouc: Hanex, 1993.
Pechová, M. Cvičíme s velkými míči. Praha: Portál, 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: SVOBODOI/PEDF.CUNI.CZ (21.11.2012)

Plavání:
Zvládnutí základních plaveckých dovedností, nácvik techniky plaveckých způsobů - prsa, znak, kraul. Korekce dříve fixovaných chyb. Nácvik startovního skoku a základních obrátek. Hry a jiné činnosti ve vodě se zaměřením na předškolní děti. Seznámení s bezpečností a hygienickými zásadami při výuce plavání.

Gymnastika:
Zvládnutí postupů a metod nácviku gymnastických dovedností. Seznámení s přiměřenými formami gymnastických cvičení vzhledem k věku (cvičení prostná, akrobatická, využití náčiní a nářadí, nácvik dopomoci, hudebně pohybová výchova, stavba gymnastické jednotky, netradiční obsah).

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: SVOBODOI/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2013)

Plavání: praktický test - základní plavecké dovednosti, jejich předvedení, uplavat 100m zvoleným plaveckým způsobem dle pravidel plavání v limitu. Součástí 100m tratě je startovní skok.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK