PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Teoretické základy TV - OKB7320131
Anglický název: Theoretical bases of P. E.
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Záměnnost : OB7320127, OKB7320128
Je prerekvizitou pro: OKB7320323
Je záměnnost pro: OKB7320128, OKB7320127
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (24.11.2013)
Teorie a praxe z hlediska potřeb učitele MŠ. Tělesná kultura jako sociokulturní jev. Vývoj vybraných didaktických systémů TV. Místo a funkce pohybu v životě jedince i společnosti. Hypokineze a její důsledky. Kvalita života, životní styl, zdraví. Zdravotně orientovaná zdatnost a tělesná výkonnost. Tělesná cvičení jako prostředek a učivo. Motorické schopnosti a dovednosti. Tělesná výchova, sport a pohybová rekreace a jejich funkce. Kinantropologie jako vědní obor.
Cíl předmětu
Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2013)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými informacemi o tělesné výchově, které jsou předpokladem úspěšné práce s dětmi předškolního věku v oblasti pohybových aktivit.

Literatura
Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (24.11.2013)

Hájek, J. Antropomotorika. Praha: UK PedF, 2012.
Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, 2000.
Hogenová, A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2001.
Hrabinec, J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění - výchova umění, sport. Praha: UK PeDF., 2003, str. 56 - 62.
Kosl, J., Štumbauer, J., Wajc, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I. - III. Praha: UK FTVS, 1999.
Rýdl, M. Kapitoly z filosofie tělesné kultury. Praha: UK, 1993.

Sylabus
Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2013)

Teorie a praxe z hlediska potřeb učitele MŠ. Tělesná kultura jako sociokulturní jev, její místo v kulturním vývoji lidstva a měnící se role v různých společensko-historických podmínkách. Vývoj vybraných didaktických systémů TV ve starověku, středověku a novověku. Místo pohybu v životě jedince i společnosti. Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti - zejména v předškolním a mladším školním věku. Hypokineze a její důsledky. Zdravotně orientovaná zdatnost. Tělesná cvičení jako prostředek a učivo. Motorické schopnosti a dovednosti. Tělesná výchova, sport a pohybová rekreace a jejich funkce. Pohybová rekreace dětí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (24.11.2013)

Vědomostní test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK