PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Pohyb. dovednosti dětí I - OKB7320129
Anglický název: Motor skills of children I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Záměnnost : OB7320129
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (30.03.2010)
Předmět propojuje teoretické poznatky vývoje základní motoriky od narození do 7 let s praktickými cvičeními a zásobníkem činností a her pro její rozvoj. Obsahem kurzu je praktické seznámení s motorickými dovednostmi od narození do konce předškolního období: dovednosti nelokomoční, lokomoční a manipulační, technika dovedností.
Literatura
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (30.03.2010)

Dvořáková, H. Základní motorika. Praha: UK Pedf, 2004.

Adamírová, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Základy psychomotoriky. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy, 2003.

Sylabus -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (30.03.2010)

Předmět propojuje teoretické poznatky vývoje základní motoriky od narození do 7 let s praktickými cvičeními a zásobníkem činností a her pro její rozvoj. Obsahem kurzu je praktické seznámení s motorickými dovednostmi od narození do konce předškolního období: dovednosti nelokomoční, lokomoční a manipulační, technika dovedností, vnímání těla, orientace v prostoru, intenzita v pohybu a sociální vztahy a pohybové činnosti. Možnosti ovlivňování osobnosti dítěte pomocí pohybových činností. Praktické příklady, vytvoření zásobníku činností a her.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK