PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Metody a techniky DV I - OKB7315351
Anglický název: Methods and Techniques of Drama in Education I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OK0615233
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Radmila Svobodová
Záměnnost : OB7315351
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)
Anotace: Kurs je určen studentům specializace dramatická výchova a navazuje na kursy prvního roku této specializace. Jeho náplň tvoří techniky strukturovaného dramatu a jejich konkrétní řazení do výukových celků - strukturovaných dramat (problémová, se sociální tématikou, vycházející z literatury, dějepisná, dramata na aktuální témata).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

Cílem kurzu Metody a techniky DV. I. je seznámení s metodou strukturovaného dramatu, jeho jednotlivými technikami, a základy stavby strukturovaných dramat jako výukových celků.

Literatura -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

Valenta,J.......................Metody a techniky dramatické výchovy, Praha 1998

Morganová,N., Saxtonová,J............Vyučování dramatu, Praha 2001

Metody výuky -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

přednáška + seminář

Sylabus -
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)

Strukturované drama jako výukový celek.

Techniky strukturovaného dramatu.

Strukturované drama a sociální tématika.

Strukturované drama a literatura.

Strukturované drama a prevence patologických jevů a sociálních problémů..

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Radmila Svobodová (05.10.2016)

Aktivní účast v hodinách, nutná docházka. Seminární práce dle zadání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK