PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Dětské divadlo a divadlo pro děti - OKB7315339
Anglický název: Children's Theater and Interpretation
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OK0615289
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Radek Marušák
Anotace -
Poslední úprava: MgA. Michaela Váňová (13.09.2019)
Kurz je přednostně určen posluchačům specializace dramatická výchova. Studenti se seznámí se specifiky dětského divadla a divadla hraného dětmi, s metodami přípravy dětí na návštěvu divadelního představení a s možnými způsoby jeho reflexe na základě zhlédnutí konkrétních inscenací (živě/ ze záznamu).
Cíl předmětu
Poslední úprava: MgA. Michaela Váňová (23.09.2020)

Studenti na základě videoukázek a vlastní zkušenosti z divadelních představení pojmenují význam divadla pro děti a divadla hraného dětmi a vymezí jejich specifika. V průběhu celého kurzu rozvíjejí schopnost hlouběji a samostatněji reflektovat divadelní inscenaci pro děti.

Literatura
Poslední úprava: MgA. Michaela Váňová (13.09.2019)

HONZL, J. Pohyb divadelního znaku. Slovo a slovesnost 6, 1940. č. 4.

MARUŠÁK, R. Chodíme s dětmi do divadla. In Rádce učitele 2: Praktické rady pro výuku i Váš osobní rozvoj. Praha: RAABE, 2004.

PALARČÍKOVÁ, A.: Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Artama: Praha, 2001.

REITMAYEROVÁ, E., BROUMOVÁ, V. Cílená zpětná vazba. Praha: Portál, 2007.

SLAVÍK,M. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem. Artama: Praha 1996.

URBANOVÁ, A.. Mýtus divadla pro děti. Artama, 1993.

VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008. 

VELTRUBSKÁ, I.. Divadlo očima dětí. Dramatika pro děti, VIII. díl. Praha : ARTAMA, 1994. 

Metody výuky
Poslední úprava: MgA. Michaela Váňová (23.09.2020)

Přednáška, dílna, rozbory videonahrávek, zhlédnutí a reflexe divadelního představení pro děti, diskuse, praktické ukázky výukových bloků s reflexí (kurz kombinuje činnostní metody práce s přednáškou).
V případě distanční výuky budou videopřednášky k dispozici zapsaným studentům automaticky, ostatním zájemcům na vyžádání mailem u vyučujícího kurzu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MgA. Michaela Váňová (23.09.2020)

Zápočet: aktivní účast v semináři + zhlédnutí tří divadelních představení pro děti a vypracování jejich reflexe dle zadání.

Sylabus -
Poslední úprava: MgA. Michaela Váňová (13.09.2019)
 
  • úvod do problematiky, význam divadla pro děti
  • videoukázka / návštěva divadelního představení
  • metody přípravy žáků na návštěvu divadelního představení
  • základní složky divadelního díla, čtení divadelního znaku
  • metody reflexe divadelního představení
  • specifika a význam dětského divadla
Vstupní požadavky
Poslední úprava: MgA. Michaela Váňová (13.09.2019)

Kurz je přednostně určen pro studenty specializace dramatická výchova.

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MgA. Michaela Váňová (23.09.2020)

Zápočet: aktivní účast v semináři + zhlédnutí tří divadelních představení pro děti (dle možností živě / ze záznamu) a na jejich základě vypracování reflexe dle zadání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK