PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Hra na klavír III - OKB7308221
Anglický název: Playing the Piano III
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKB01H1E8B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Záměnnost : OB7308221
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)
Studenti se naučí hrát 8 drobných přednesových skladeb pro děti v předškolním věku a získají dovednosti, které následně využijí při nácviku písní (transponování, stylizování, rozezpívání). Naučí se hrát další lidové, umělé písně durové a také mollové. Některé budou vhodné pro hudebně pohybové využití. Seznámí se s dílem Česká Orffova škola.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

Cílem  discipliny Hra na klavír II  je dále prohlubovat dovednosti ze 2. semestru studia  a připravit studenty na  klasifikovaný zápočet ve formě přehrávky na konci 3. semestru jejich studia.
Cílem  discipliny Hra na klavír II  je dále prohlubovat dovednosti ze 2. semestru studia  a připravit studenty na  klasifikovaný zápočet ve formě přehrávky na konci 3. semestru jejich studia.

Literatura
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

KODEJŠKA,M.- POPOVIČ,M.. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a ZŠ. Praha:Portál 1996, 1. vydání, s.117, ISBN::80-7178-099-5.
DROPOVÁ,A. Hráme na klavíri a keyboarde. Prešov: Prešovský hudobný spolok 2001, Súzvuk, 1. vydanie,s. 48,  ISBN:80-968600-3-8.
DOSTÁL,J. Nový Beyer. Zábavná klavírní škola s lidovými píšněmi, hrami a hádankami. Praha:Editio Supraphon 1971, 1. vydání, s.95, ISBN: 02-131-71.
KODEJŠKA,M.Výběr lidových a umělých písní pro děti v MŠ a  ZŠ. Praha (kompendium) 2002.
KODEJŠKA,M. Individuální záznamové listy ke hře na klavír pro studenty.Učitelství pro MŠ.-C program. Praha: (kompendium) 2005.
KODEJŠKA,M.- POPOVIČ,M.. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a ZŠ. Praha:Portál 1996, 1. vydání, s.117, ISBN::80-7178-099-5.DROPOVÁ,A. Hráme na klavíri a keyboarde. Prešov: Prešovský hudobný spolok 2001, Súzvuk, 1. vydanie,s. 48,  ISBN:80-968600-3-8.DOSTÁL,J. Nový Beyer. Zábavná klavírní škola s lidovými píšněmi, hrami a hádankami. Praha:Editio Supraphon 1971, 1. vydání, s.95, ISBN: 02-131-71.KODEJŠKA,M.Výběr lidových a umělých písní pro děti v MŠ a  ZŠ. Praha (kompendium) 2002.KODEJŠKA,M. Individuální záznamové listy ke hře na klavír pro studenty.Učitelství pro MŠ.-C program. Praha: (kompendium) 2005.

Metody výuky
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

V plánovaném rozsahu výuky seminářů v kombinovaném studiu budou uplatňovány dialogické metody práce. Velký důraz je kladen na samostatnou domácí přípravu. Studentům budou některé skladby a způsoby doprovodů písní názorně ukázány učitelem. Studentky budou mít možnost si tyto ukázky znovu přiblížit i při své domácí práci na elektronickém nosiči nebo na YouTube. Jednotlivé skladby a kroky jsou metodicky promyšlené a jsou zapsány v Individuálním záznamovém archu, který má každý student k dispozici a předkládá ho učiteli při výuce. Nároky na studenty jsou diferencované podle jejich předcházejících hudebních zkušeností do programu A (úplní začátečníci) a do programu B (dřívější zkušenost). Studenti obdrží  klasifikovaný zápočet, když splní veškeré předem uložené úkoly v oblasti hry na klavír a improvizace doprovodů lidových písní a úspěšně vykoná přehrávku před ostatními studenty.
V plánovaném rozsahu výuky seminářů v kombinovaném studiu budou uplatňovány dialogické metody práce. Velký důraz je kladen na samostatnou domácí přípravu. Studentům budou některé skladby a způsoby doprovodů písní názorně ukázány učitelem. Studentky budou mít možnost si tyto ukázky znovu přiblížit i při své domácí práci na elektronickém nosiči nebo na YouTube. Jednotlivé skladby a kroky jsou metodicky promyšlené a jsou zapsány v Individuálním záznamovém archu, který má každý student k dispozici a předkládá ho učiteli při výuce. Nároky na studenty jsou diferencované podle jejich předcházejících hudebních zkušeností do programu A (úplní začátečníci) a do programu B (dřívější zkušenost). Studenti obdrží  klasifikovaný zápočet, když splní veškeré předem uložené úkoly v oblasti hry na klavír a improvizace doprovodů lidových písní a úspěšně vykoná přehrávku před ostatními studenty.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

klasifikovaný zápočet
klasifikovaný zápočet

Sylabus
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

Student začátečník (A program)
I. Přednesové skladby z Klavírní školy pro začátečníky:
(Vaňhal, J.K: Allegretto, KŠ I, č. 95, s. 60+ Ryba, J.: Teče, voda, teče, KŠ I, č. 98, s. 61+  Hurník, I.: Smutná písnička+ Nečasová, J.: Princezna+ Nečasová, J.: Král.
II. Zpěv a hra vokálně průpravných cvičení a dovednost vytvořit rytmickou a melodickou zkratku písní pro rozezpívání  v tóninách C dur, D dur, E dur, F dur, G dur:
III.  Hra a  zpěv písní  pro  MŠ  ze zpěvníku  Malým zpěváčkům  se stylizací doprovodů:
Štědrej večer, s. 66, Nestarej se, ženo má, s. 99, Stojí vrba, s. 63, Vláček, s. 18,
IV. Hra a zpěv mollových písní z příručky v jedné tónině: Ej, padá, padá, s. 17, Křepelenka, s. 17
V.  Hra   a  zpěv  písní  pro   hudebně  pohybovou  výchovu    (bez transpozic): Točíme kolečko, Jarní popěvek,Vláček, Na procházce, Myšky
VI.  Hra  a  zpěv  písní  z  České  Orffovy  školy  (melodie  bez  transpozic):
Vyjdi, vyjdi, slunéčko, Halí,belí, Zlatá brána, Šneček, Cibulenka, Běží liška, Snědli vlci berana,Kolíbavka,Sil Petr proso, Už je to uděláno, Potěšení, Nechoď tam                           Šibal pekař, Liška, Byla jedna babka,Visatec
Student mírně pokročilý (B program):
Program studia je  v zimním  semestru 3. ročníku u programu B stejný jako u programu A. U programu B je větší zřetel kladen na výraz a dynamiku a kvalitu úhozu u skladeb i písní. Studenti budou interpretovat čtyři přednesové skladby vhodné pro děti předškolního věku. Výběr bude proveden po konzultaci s učitelem i s přihlédnutím k vlastním návrhům studentů.
Obsah veřejné přehrávky k získání klasifikovaného zápočtu:
a) Přednesová skladba ze 3. semestru  dle vlastní volby
b) Přednesová skladba ze 3. semestru určená
c) Tři průpravná nebo přípravná cvičení v transpozicích  se zpěvem
d) Jedna určená píseň ze zpěvníku Malým zpěváčkům
e) Jedna určená píseň pro pohybovou dramatizaci nebo taneček
f) Jedna určená lidová nebo umělá píseň z 1. dílu Orffovy školy (jen melodie)
Hodnocení (maximálně je možné dosáhnout u přehrávky 60 bodů):
60-55  bodů odpovídá známce výborně, 54 - 48 odpovídá známce velmi dobře, 47 - 30  odpovídá známce dobře, nižší počet bodů znamená, že student nevyhověl.
Student začátečník (A program)                                             I. Přednesové skladby z Klavírní školy pro začátečníky:
(Vaňhal, J.K: Allegretto, KŠ I, č. 95, s. 60+ Ryba, J.: Teče, voda, teče, KŠ I, č. 98, s. 61+  Hurník, I.: Smutná písnička+ Nečasová, J.: Princezna+ Nečasová, J.: Král.II. Zpěv a hra vokálně průpravných cvičení a dovednost vytvořit rytmickou a melodickou zkratku písní pro rozezpívání  v tóninách C dur, D dur, E dur, F dur, G dur:
III.  Hra a  zpěv písní  pro  MŠ  ze zpěvníku  Malým zpěváčkům  se stylizací doprovodů: Štědrej večer, s. 66, Nestarej se, ženo má, s. 99, Stojí vrba, s. 63, Vláček, s. 18, 
IV. Hra a zpěv mollových písní z příručky v jedné tónině: Ej, padá, padá, s. 17, Křepelenka, s. 17              
V.  Hra   a  zpěv  písní  pro   hudebně  pohybovou  výchovu    (bez transpozic): Točíme kolečko, Jarní popěvek,Vláček, Na procházce, Myšky                        VI.  Hra  a  zpěv  písní  z  České  Orffovy  školy  (melodie  bez  transpozic):Vyjdi, vyjdi, slunéčko, Halí,belí, Zlatá brána, Šneček, Cibulenka, Běží liška, Snědli vlci berana,Kolíbavka,Sil Petr proso, Už je to uděláno, Potěšení, Nechoď tam                           Šibal pekař, Liška, Byla jedna babka,Visatec                                             
Student mírně pokročilý (B program): Program studia je  v zimním  semestru 3. ročníku u programu B stejný jako u programu A. U programu B je větší zřetel kladen na výraz a dynamiku a kvalitu úhozu u skladeb i písní. Studenti budou interpretovat čtyři přednesové skladby vhodné pro děti předškolního věku. Výběr bude proveden po konzultaci s učitelem i s přihlédnutím k vlastním návrhům studentů.
Obsah veřejné přehrávky k získání klasifikovaného zápočtu:a) Přednesová skladba ze 3. semestru  dle vlastní volby                    
b) Přednesová skladba ze 3. semestru určená                                
c) Tři průpravná nebo přípravná cvičení v transpozicích  se zpěvem                  
d) Jedna určená píseň ze zpěvníku Malým zpěváčkům                           
e) Jedna určená píseň pro pohybovou dramatizaci nebo taneček               
f) Jedna určená lidová nebo umělá píseň z 1. dílu Orffovy školy (jen melodie)  
Hodnocení (maximálně je možné dosáhnout u přehrávky 60 bodů): 60-55  bodů odpovídá známce výborně, 54 - 48 odpovídá známce velmi dobře, 47 - 30  odpovídá známce dobře, nižší počet bodů znamená, že student nevyhověl.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK