PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika předškolní HV I - OKB7308220
Anglický název: Didactics of Preschool Music Education I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKB01H1B8B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Záměnnost : OB7308220
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)
Studentky získají přehled o úkolech a obsahu hudební výchovy v mateřské škole.Seminář bude prakticky zaměřen na pěvecké činnosti v mateřské škole. Studenti využijí své dovednosti z předmětu Hra na klavír, tzn. hru lidových a umělých písní pro předškolní děti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

Cílem předmětu  je pochopit hudební výchovu  předškolních dětí z teoretického a hlavně z praktického hlediska. Proto obsahovým námětem bude pouze přehledná charakteristika  hudebně psychologických a sociologických základů rozvoje hudebnosti z ontogenetického hlediska. Hlavní důraz ve výuce bude položen na metodiku rozvoje pěveckých dovedností.
Cílem předmětu  je pochopit hudební výchovu  předškolních dětí z teoretického a hlavně z praktického hlediska. Proto obsahovým námětem bude pouze přehledná charakteristika  hudebně psychologických a sociologických základů rozvoje hudebnosti z ontogenetického hlediska. Hlavní důraz ve výuce bude položen na metodiku rozvoje pěveckých dovedností.

Literatura
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

D`ANDREA, FLORIANA ; HLAVÁČKOVÁ, IVANA ; KODEJŠKA, MILOŠ Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování. Praha,1998.
TICHÁ,A.: Učíme děti zpívat. Praha: Portál 2005, 1. vydání,s.148,  ISBN:80-7178-916-X.
SEDLÁK, F.  Didaktika hudební výchovy na l. st. ZŠ.  Praha : SPN 1985. 311 stran.
HERDEN,J. Hudební hodinky pro táty a maminky. Praha: Rodiče 2004, 1.vydání,s.141, ISBN:80-86695-46-8.
KRBAŤA, P. Psychológia hudby nielen pre hudebníkov. Prešov 1994. ISBN 80-967089-4-5.
SEDLÁK, F. Základy hudební psychologie. Praha : SPN 1990. ISBN 80-04-20587-9.
JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Hudba a pohyb, 1. díl. Nová Paka: FTČ, 1997, 2001, 56 s.,  ISBN 80-902662-4-X.
JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Zobcová flétna. Nová Paka: FTČ, 1999, 56 s.,  ISBN 80-902662-0-7.
KODEJŠKA,M.  Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha : PedF UK 2002, 1. vydání, s.76,  ISBN:80-7290-080-3.
KODEJŠKA M. Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha SPN, 1989. Poznámka: skriptum I.,II.
KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999, 143 s., ISBN 80-7178-306-4.
KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál, 2000, 135 s., ISBN 80-7178-437-0.
MALYM ZPĚVÁČKUM. Zpěvník pro MŠ. Praha : SMN 1986,s.255.
VISKUPOVÁ,B.Hudebně pohybové hry.  Praha:Ústřední škola - Česká obec sokolská 2002, 1. vydání, s.49.
VISKUPOVÁ B. Hudební pohybová výchova a zpěv. Praha, 1989.
VISKUPOVÁ, BOŽENA.Hudba a pohyb . Praha: SPN, 1987.
VEREB,J.,VISKUPOVÁ,B., KODEJŠKA,M. a kol. Rodinné písničky pro naše dětičky.Praha: ROlino, s.r.o, 2006, s.72, ISBN 80-901678-4-5.
HUDEBNÍ VÝCHOVA.Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a  mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta,   Praha. ISSN 1210-3683.
MÚZY V ŠKOLE  Časopis pro hudební výchovu .FHV  UMB, Banská Bystrica
ISSN1335- 1605.
ŠIMANOVSKÝ, ZDENĚK ; TICHÁ, ALENA Lidové písničky a hry s nimi . Praha , 1999.
ZEZULA J., JANOVSKÁ O. Hudební výchova v MŠ (metodika). Praha SPN, 1987.
D`ANDREA, FLORIANA ; HLAVÁČKOVÁ, IVANA ; KODEJŠKA, MILOŠ Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování. Praha,1998. TICHÁ,A.: Učíme děti zpívat. Praha: Portál 2005, 1. vydání,s.148,  ISBN:80-7178-916-X.SEDLÁK, F.  Didaktika hudební výchovy na l. st. ZŠ.  Praha : SPN 1985. 311 stran.HERDEN,J. Hudební hodinky pro táty a maminky. Praha: Rodiče 2004, 1.vydání,s.141, ISBN:80-86695-46-8.KRBAŤA, P. Psychológia hudby nielen pre hudebníkov. Prešov 1994. ISBN 80-967089-4-5.SEDLÁK, F. Základy hudební psychologie. Praha : SPN 1990. ISBN 80-04-20587-9.JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Hudba a pohyb, 1. díl. Nová Paka: FTČ, 1997, 2001, 56 s.,  ISBN 80-902662-4-X.JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Zobcová flétna. Nová Paka: FTČ, 1999, 56 s.,  ISBN 80-902662-0-7.KODEJŠKA,M.  Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha : PedF UK 2002, 1. vydání, s.76,  ISBN:80-7290-080-3.KODEJŠKA M. Hudební výchova dětí předškolního věku. Praha SPN, 1989. Poznámka: skriptum I.,II.KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999, 143 s., ISBN 80-7178-306-4.KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál, 2000, 135 s., ISBN 80-7178-437-0.MALYM ZPĚVÁČKUM. Zpěvník pro MŠ. Praha : SMN 1986,s.255.VISKUPOVÁ,B.Hudebně pohybové hry.  Praha:Ústřední škola - Česká obec sokolská 2002, 1. vydání, s.49.VISKUPOVÁ B. Hudební pohybová výchova a zpěv. Praha, 1989. VISKUPOVÁ, BOŽENA.Hudba a pohyb . Praha: SPN, 1987.VEREB,J.,VISKUPOVÁ,B., KODEJŠKA,M. a kol. Rodinné písničky pro naše dětičky.Praha: ROlino, s.r.o, 2006, s.72, ISBN 80-901678-4-5.HUDEBNÍ VÝCHOVA.Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a  mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta,   Praha. ISSN 1210-3683.MÚZY V ŠKOLE  Časopis pro hudební výchovu .FHV  UMB, Banská Bystrica ISSN1335- 1605.        ŠIMANOVSKÝ, ZDENĚK ; TICHÁ, ALENA Lidové písničky a hry s nimi . Praha , 1999. ZEZULA J., JANOVSKÁ O. Hudební výchova v MŠ (metodika). Praha SPN, 1987.

Metody výuky
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

V plánovaném rozsahu  výuky v kombinovaném studiu budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce a samostatná práce. Studentky budou vlastnit podrobný plán  na jednotlivé hodiny a v těchto plánech budou vyznačeny i jejich vlastní vystoupení před skupinou. Obsahem budou připravené motivace a  nácvik písní včetně rozezpívání. Ke svému vystoupení využijí kvalitně vypracované přípravy, které odevzdají vyučujícímu.  Od učitele obdrží  na počátku semestru metodické náměty pro vystoupení.
V plánovaném rozsahu  výuky v kombinovaném studiu budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce a samostatná práce. Studentky budou vlastnit podrobný plán  na jednotlivé hodiny a v těchto plánech budou vyznačeny i jejich vlastní vystoupení před skupinou. Obsahem budou připravené motivace a  nácvik písní včetně rozezpívání. Ke svému vystoupení využijí kvalitně vypracované přípravy, které odevzdají vyučujícímu.  Od učitele obdrží  na počátku semestru metodické náměty pro vystoupení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

zápočet
zápočet

Sylabus
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

Obsahem výuky budou průpravná a přípravná hlasová cvičení a metodické postupy v práci s písní (ozvěna, štafeta, ztracená melodie písně, střídání kolektivního a sólového zpěvu, vyjadřování rytmických hodnot hrou na tělo, hra na dirigenta aj.). K zápočtu  studenti napíší didaktické přípravy 3 lidových a 2 umělých písní. Vystoupí s některými z nich před seminární skupinou. Domyslí uplatnění zvolených písní v praxi. Studentům bude rovněž předložen seznam  pěvecké literatury pro předškolní děti, který bude sloužit jako podnět pro jejich  budoucí pedagogickou praxi.
Obsahem výuky budou průpravná a přípravná hlasová cvičení a metodické postupy v práci s písní (ozvěna, štafeta, ztracená melodie písně, střídání kolektivního a sólového zpěvu, vyjadřování rytmických hodnot hrou na tělo, hra na dirigenta aj.). K zápočtu  studenti napíší didaktické přípravy 3 lidových a 2 umělých písní. Vystoupí s některými z nich před seminární skupinou. Domyslí uplatnění zvolených písní v praxi. Studentům bude rovněž předložen seznam  pěvecké literatury pro předškolní děti, který bude sloužit jako podnět pro jejich  budoucí pedagogickou praxi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK