PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Hra na klavír II - OKB7308126
Anglický název: Playing the Piano II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKB01H1E3B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Záměnnost : OB7308126
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)
Výuka je zaměřena na nácvik drobných přednesových skladeb a dovednost transpozice a stylizace lidových a umělých písní pro děti předškolní a v mladším školním věku.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

Cílem  discipliny Hra na klavír II  je dále prohlubovat dovednosti z 1. semestru studia  a připravit studenty na všestranné využití klavíru pro školní praxi ve všech  hudebních  činnostech.
Cílem  discipliny Hra na klavír II  je dále prohlubovat dovednosti z 1. semestru studia  a připravit studenty na všestranné využití klavíru pro školní praxi ve všech  hudebních  činnostech.

Literatura
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

KODEJŠKA,M.- POPOVIČ,M.. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a ZŠ. Praha:Portál 1996, 1. vydání, s.117, ISBN::80-7178-099-5.
DROPOVÁ,A. Hráme na klavíri a keyboarde. Prešov: Prešovský hudobný spolok 2001, Súzvuk, 1. vydanie,s. 48,  ISBN:80-968600-3-8.
DOSTÁL,J. Nový Beyer. Zábavná klavírní škola s lidovými píšněmi, hrami a hádankami. Praha:Editio Supraphon 1971, 1. vydání, s.95, ISBN: 02-131-71.
MILES, JOHN C. Začínáme hrát na klavír.Praha: Svojtka + CO 1998, 2.vydání, s.64, ISBN: 80-7237-056-1.
KODEJŠKA,M.Výběr lidových a umělých písní pro děti v MŠ a  ZŠ. Praha (kompendium) 2002.
KODEJŠKA,M.. Výběr přednesových skladeb pro studium Učitelství pro MŠ.  Praha: (kompendium) 2002.
Kodejška,M. Individuální záznamové listy ke hře na klavír pro studenty.Učitelství pro MŠ.- A program, B program. Praha: (kompendium) 2005.
KODEJŠKA,M.- POPOVIČ,M.. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a ZŠ. Praha:Portál 1996, 1. vydání, s.117, ISBN::80-7178-099-5.DROPOVÁ,A. Hráme na klavíri a keyboarde. Prešov: Prešovský hudobný spolok 2001, Súzvuk, 1. vydanie,s. 48,  ISBN:80-968600-3-8.DOSTÁL,J. Nový Beyer. Zábavná klavírní škola s lidovými píšněmi, hrami a hádankami. Praha:Editio Supraphon 1971, 1. vydání, s.95, ISBN: 02-131-71.MILES, JOHN C. Začínáme hrát na klavír.Praha: Svojtka + CO 1998, 2.vydání, s.64, ISBN: 80-7237-056-1.KODEJŠKA,M.Výběr lidových a umělých písní pro děti v MŠ a  ZŠ. Praha (kompendium) 2002.KODEJŠKA,M.. Výběr přednesových skladeb pro studium Učitelství pro MŠ.  Praha: (kompendium) 2002.Kodejška,M. Individuální záznamové listy ke hře na klavír pro studenty.Učitelství pro MŠ.- A program, B program. Praha: (kompendium) 2005.

Metody výuky
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

V plánovaném rozsahu kombinovaného studia budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce. Velký důraz je kladen na samostatnou domácí přípravu. Studentům budou jednotlivé skladby a způsoby doprovodů písní názorně ukázány učitelem. Studentky budou mít možnost si některé přednesové skladby a nebo doprovod písní znovu přiblížit i při své domácí práci na elektronickém nosiči nebo na YouTube. Jednotlivé skladby a kroky jsou metodicky promyšlené a jsou zapsány v Individuálním záznamovém archu, který má každý student k dispozici a předkládá ho učiteli při výuce. Nároky na studenty jsou diferencované podle jejich předcházejících hudebních zkušeností do programu A (úplní začátečníci) a do programu B (dřívější zkušenost). Studenti obdrží zápočet, když splní veškeré předem uložené úkoly v oblasti hry na klavír a improvizace doprovodů lidových písní.
V plánovaném rozsahu kombinovaného studia budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce. Velký důraz je kladen na samostatnou domácí přípravu. Studentům budou jednotlivé skladby a způsoby doprovodů písní názorně ukázány učitelem. Studentky budou mít možnost si některé přednesové skladby a nebo doprovod písní znovu přiblížit i při své domácí práci na elektronickém nosiči nebo na YouTube. Jednotlivé skladby a kroky jsou metodicky promyšlené a jsou zapsány v Individuálním záznamovém archu, který má každý student k dispozici a předkládá ho učiteli při výuce. Nároky na studenty jsou diferencované podle jejich předcházejících hudebních zkušeností do programu A (úplní začátečníci) a do programu B (dřívější zkušenost). Studenti obdrží zápočet, když splní veškeré předem uložené úkoly v oblasti hry na klavír a improvizace doprovodů lidových písní.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

zápočet
zápočet

Sylabus
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

Student začátečník (A program) se naučí 5 drobných přednesových skladeb pro děti              (Vyvandroval Janko, KŠ I, č. 28, s.23+Kmotr Vávra, KŠ I, č. 77. s. 48+ Etudu- pochod, KŠ I, č. 112, s,70 +  Děvčátko tančí, KŠ I, č. 92, s. 58+ Dumka, KŠ I, č. 113, s.70). Bude hrát jednooktávové stupnice F dur,G dur,A dur, H dur pravou rukou a harmonické kadence v tóninách F dur, G dur, A dur, H dur levou rukou. Harmonickou kadenci T,S,D se naučí stylizovat jako polku, pochod, kombinovaně, valčík a rozloženě v tóninách C dur,D dur, E dur, F dur,G dur,A dur,H dur. Naučí se  stylizovat a transponovat  do probraných 10 písní pro předškolní děti a 13 písní pro školní děti. V tónině C dur se naučí zpívat a doprovázet akordicky další dětské písně.
Student mírně pokročilý (B program) se naučí dalších  5 přednesových skladeb pro děti         (Vaňhal, J.K: Allegretto, KŠ I, č. 95, s. 60+ Ryba, J.: Teče, voda, teče, KŠ I, č. 98, s. 61+ Hurník, I.: Smutná písnička+ Nečasová, J.: Princezna+ Nečasová, J.: Král.
Bude hrát jednooktávové stupnice F dur,G dur,A dur,H dur pravou rukou a harmonické kadence v tóninách F dur,G dur,A dur,H dur levou rukou. Harmonickou kadenci T,S,D se naučí stylizovat jako polku, pochod, kombinovaně, valčík a rozloženě v tóninách C dur, D dur,E dur,F dur,G dur,A dur,H dur. Naučí se  transponovat  do probraných tónin a stylizovat 10 písní pro předškolní děti a 13 písní pro školní děti. V tónině C dur se naučí zpívat a doprovázet akordicky další dětské písně. Dosažené výsledky ve hře na klavír budou  také součástí zkoušky ze Základů hudební výchovy II na konci 2. semestru studia.
Student začátečník (A program) se naučí 5 drobných přednesových skladeb pro děti              (Vyvandroval Janko, KŠ I, č. 28, s.23+Kmotr Vávra, KŠ I, č. 77. s. 48+ Etudu- pochod, KŠ I, č. 112, s,70 +  Děvčátko tančí, KŠ I, č. 92, s. 58+ Dumka, KŠ I, č. 113, s.70). Bude hrát jednooktávové stupnice F dur,G dur,A dur, H dur pravou rukou a harmonické kadence v tóninách F dur, G dur, A dur, H dur levou rukou. Harmonickou kadenci T,S,D se naučí stylizovat jako polku, pochod, kombinovaně, valčík a rozloženě v tóninách C dur,D dur, E dur, F dur,G dur,A dur,H dur. Naučí se  stylizovat a transponovat  do probraných 10 písní pro předškolní děti a 13 písní pro školní děti. V tónině C dur se naučí zpívat a doprovázet akordicky další dětské písně.
Student mírně pokročilý (B program) se naučí dalších  5 přednesových skladeb pro děti         (Vaňhal, J.K: Allegretto, KŠ I, č. 95, s. 60+ Ryba, J.: Teče, voda, teče, KŠ I, č. 98, s. 61+ Hurník, I.: Smutná písnička+ Nečasová, J.: Princezna+ Nečasová, J.: Král.Bude hrát jednooktávové stupnice F dur,G dur,A dur,H dur pravou rukou a harmonické kadence v tóninách F dur,G dur,A dur,H dur levou rukou. Harmonickou kadenci T,S,D se naučí stylizovat jako polku, pochod, kombinovaně, valčík a rozloženě v tóninách C dur, D dur,E dur,F dur,G dur,A dur,H dur. Naučí se  transponovat  do probraných tónin a stylizovat 10 písní pro předškolní děti a 13 písní pro školní děti. V tónině C dur se naučí zpívat a doprovázet akordicky další dětské písně. Dosažené výsledky ve hře na klavír budou  také součástí zkoušky ze Základů hudební výchovy II na konci 2. semestru studia.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (26.04.2010)

Žádné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK