PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Hra na klavír I - OKB7308125
Anglický název: Playing the Piano I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Záměnnost : OB7308125
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)
Student začátečník (A program) se seznámí se správnou kulturou úhozu, uvolněním ruky při hře jednoduchých etud. Základem výuky bude výběr etud z Klavírní školy BGS až do čísla 35. Naučí se hrát jednooktávové stupnice C dur, D dur, E dur pravou rukou a v levé ruce základní harmonické kadence T,S,D v tóninách C dur, D dur, E dur. Součástí výuky bude hra a zpěv deseti písní pro předškolní děti v tónině C dur. Student mírně pokročilý (B program) nacvičí 5 přednesových skladeb z Klavirní školy pro začátečníky BGS, které se vztahují programově k pedagogickému využití u dětí v předškolním věku. Naučí se hrát jednooktávové stupnice C dur, D dur, E dur pravou rukou a v levé ruce základní harmonické kadence T,S,D v tóninách C dur, D dur, E dur. Součástí výuky bude hra a zpěv dvaceti písní pro předškolní děti v tónině C dur.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

Cílem  discipliny Hra na klavír a improvizace doprovodů I je uvést studenty do problematiky základů hry na klavír a doprovodů lidových písní v hlavních durových tóninách . Mírně pokročilí studenti se naučí několika přednesovým skladbám, které jsou vhodné  pro pedagogické využití  u dětí v předškolním věku.
Cílem  discipliny Hra na klavír a improvizace doprovodů I je uvést studenty do problematiky základů hry na klavír a doprovodů lidových písní v hlavních durových tóninách . Mírně pokročilí studenti se naučí několika přednesovým skladbám, které jsou vhodné  pro pedagogické využití  u dětí v předškolním věku.

Literatura
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

KODEJŠKA,M.- POPOVIČ,M.. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a ZŠ. Praha:Portál 1996, 1. vydání, s.117, ISBN:80-7178-099-5.
DROPOVÁ,A. Hráme na klavíri a keyboarde. Prešov: Prešovský hudobný spolok 2001, Súzvuk, 1. vydanie,s. 48,  ISBN:80-968600-3-8.
DOSTÁL,J. Nový Beyer. Zábavná klavírní škola s lidovými píšněmi, hrami a hádankami. Praha:Editio Supraphon 1971, 1. vydání, s.95, ISBN: 02-131-71.
MILES, JOHN C. Začínáme hrát na klavír.Praha: Svojtka + CO 1998, 2.vydání, s.64, ISBN: 80-7237-056-1.
KODEJŠKA,M. Výběr lidových a umělých písní pro děti v MŠ a  ZŠ. Praha (kompendium) 2002.
KODEJŠKA,M.. Výběr přednesových skladeb pro studium Učitelství pro MŠ.  Praha: (kompendium) 2002.
Kodejška,M. Individuální záznamové listy ke hře na klavír pro studenty.Učitelství pro MŠ.- A
program, B program. Praha: (kompendium) 2005.
KODEJŠKA,M.- POPOVIČ,M.. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a ZŠ. Praha:Portál 1996, 1. vydání, s.117, ISBN:80-7178-099-5.DROPOVÁ,A. Hráme na klavíri a keyboarde. Prešov: Prešovský hudobný spolok 2001, Súzvuk, 1. vydanie,s. 48,  ISBN:80-968600-3-8.DOSTÁL,J. Nový Beyer. Zábavná klavírní škola s lidovými píšněmi, hrami a hádankami. Praha:Editio Supraphon 1971, 1. vydání, s.95, ISBN: 02-131-71.MILES, JOHN C. Začínáme hrát na klavír.Praha: Svojtka + CO 1998, 2.vydání, s.64, ISBN: 80-7237-056-1.KODEJŠKA,M. Výběr lidových a umělých písní pro děti v MŠ a  ZŠ. Praha (kompendium) 2002.KODEJŠKA,M.. Výběr přednesových skladeb pro studium Učitelství pro MŠ.  Praha: (kompendium) 2002.Kodejška,M. Individuální záznamové listy ke hře na klavír pro studenty.Učitelství pro MŠ.- A program, B program. Praha: (kompendium) 2005.

Metody výuky
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

V plánovaném rozsahu výuky u kombinovaném studiu studia s dotací  budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce a samostatná domácí práce. Studentům budou jednotlivé skladby a způsoby doprovodů písní názorně ukázány učitelem na výuce. Studentky budou mít možnost si tyto ukázky znovu přiblížit i při své domácí práci na elektronickém nosiči nebo na YouTube. Jednotlivé skladby a kroky jsou metodicky promyšlené a jsou zapsány v Individuálním záznamovém archu, který má každý student k dispozici a předkládá ho učiteli při výuce. Nároky na studenty jsou diferencované podle jejich předcházejících hudebních zkušeností do programu A (úplní začátečníci) a do programu B (dřívější zkušenost). Studenti obdrží zápočet, když splní veškeré předem uložené úkoly v oblasti hry na klavír a improvizace doprovodů lidových písní.
V plánovaném rozsahu výuky u kombinovaném studiu studia s dotací  budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce a samostatná domácí práce. Studentům budou jednotlivé skladby a způsoby doprovodů písní názorně ukázány učitelem na výuce. Studentky budou mít možnost si tyto ukázky znovu přiblížit i při své domácí práci na elektronickém nosiči nebo na YouTube. Jednotlivé skladby a kroky jsou metodicky promyšlené a jsou zapsány v Individuálním záznamovém archu, který má každý student k dispozici a předkládá ho učiteli při výuce. Nároky na studenty jsou diferencované podle jejich předcházejících hudebních zkušeností do programu A (úplní začátečníci) a do programu B (dřívější zkušenost). Studenti obdrží zápočet, když splní veškeré předem uložené úkoly v oblasti hry na klavír a improvizace doprovodů lidových písní.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

zápočet
zápočet

Sylabus
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

Student začátečník (A program):
I. Klavírní škola pro začátečníky: 1,2,3,4,5, 6,7,9,10, 11,13,14,1,3,4,5,6,7,8,11,16,21,22,23,
27,28, 32,33,34,35
II. Hra jednooktávové stupnice pravou rukou úhozem shora: C dur, D dur, E dur
III. Hra akordické kadence T-S-D-T levou rukou: C dur, D dur, E dur
IV. Hra a zpěv uvedených písní v C dur s akordickým doprovodem:  Ovčáci, čtveráci, Posvícení, Běží liška, Myšičko, myš,Maličká su, Slepičko má,Jedna, dvě, Listopad, Zima byla,Vrabec v zimě
Student mírně pokročilý (B program):
I. Klavírní škola pro začátečníky:
Vyvandroval Janko, KŠ I č. 28, s.23,  Kmotr Vávra, KS I, č. 77, s.48,  Etuda- pochod, KŠ I, č. 112, s.70,  Děvčátko tančí,  KŠ I, č. 92, s.5,  Dumka, KŠ I, č. 113, s. 70.
II. Hra jednooktávové stupnice pravou rukou úhozem shora: C dur, D dur, E dur
III. Hra akordické kadence T-S-D-T levou rukou: C dur, D dur, E dur
IV. Hra a zpěv uvedených písní v C dur s akordickým doprovodem:  Ovčáci, čtveráci, Posvícení, Běží liška, Myšičko, myš, Maličká su, Slepičko má,Jedna, dvě, Listopad, Zima byla,Vrabec v zimě, Kdes, holubičko, lítala? Adámku náš, Husa divoká, Z jedné strany chvojka, Kočka leze dírou, Pekla vdolky, Šel myslivec, Dědečku, dědečku,  Zajíček běží, Cib, cib, cibulenka.
Student začátečník (A program):I. Klavírní škola pro začátečníky: 1,2,3,4,5, 6,7,9,10, 11,13,14,1,3,4,5,6,7,8,11,16,21,22,23,                                                           27,28, 32,33,34,35         II. Hra jednooktávové stupnice pravou rukou úhozem shora: C dur, D dur, E dur
III. Hra akordické kadence T-S-D-T levou rukou: C dur, D dur, E durIV. Hra a zpěv uvedených písní v C dur s akordickým doprovodem:  Ovčáci, čtveráci, Posvícení, Běží liška, Myšičko, myš,Maličká su, Slepičko má,Jedna, dvě, Listopad, Zima byla,Vrabec v zimě      
Student mírně pokročilý (B program):
I. Klavírní škola pro začátečníky: Vyvandroval Janko, KŠ I č. 28, s.23,  Kmotr Vávra, KS I, č. 77, s.48,  Etuda- pochod, KŠ I, č. 112, s.70,  Děvčátko tančí,  KŠ I, č. 92, s.5,  Dumka, KŠ I, č. 113, s. 70.
II. Hra jednooktávové stupnice pravou rukou úhozem shora: C dur, D dur, E dur
III. Hra akordické kadence T-S-D-T levou rukou: C dur, D dur, E dur
IV. Hra a zpěv uvedených písní v C dur s akordickým doprovodem:  Ovčáci, čtveráci, Posvícení, Běží liška, Myšičko, myš, Maličká su, Slepičko má,Jedna, dvě, Listopad, Zima byla,Vrabec v zimě, Kdes, holubičko, lítala? Adámku náš, Husa divoká, Z jedné strany chvojka, Kočka leze dírou, Pekla vdolky, Šel myslivec, Dědečku, dědečku,  Zajíček běží, Cib, cib, cibulenka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK