Finanční matematika - OKB2310264
Anglický název: Financial mathematics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.02.2019)
Tento předmět se zaměřuje na vybrané pasáže základoškolské a středoškolské finanční matematiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.02.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými oblastmi finanční matematiky a dále rozvíjet jejich finanční gramotnost.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Jiří Bruna (23.02.2021)

Distanční výuka bude realizována přes MS Teams.

Prezenční studium přes tým Finanční matematika LS 2021 (Prezenční)

Odkaz: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aededf5bfa1b74655b4bbcd224cf5048c%40thread.tacv2/conversations?groupId=4947b338-20e5-43d1-bad1-f9fbdf0a66ad&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Kombinované studium přes tým Finanční matematika LS 2021 (Kombinované)

Odkaz: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ff0fb9ccc0c4d84a147d6664465e6e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=13ef8378-ce32-4561-99d8-c80bcf421ccf&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (03.02.2019)

Odvárko, O. Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. Prometheus, Praha 2005.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STEHLIKO (31.01.2019)

Zápočtový test.

Sylabus -
Poslední úprava: STEHLIKO (31.01.2019)

Jednoduché úrokování

Složené úrokování

Úvěry

Spoření