PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Matematické hry - OKB2310252
Anglický název: Game Theory
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKBM1M119A
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/Jancarik/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=24&portalsekce=2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (13.09.2020)
Úvod do kombinatorické a strategické teorie her. Cíl: Seznámit studenty se základy teorie her a s konkrétními aplikacemi různých partií matematiky při hledání vyhrávajících strategií.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (13.09.2020)

Seznámit studenty s kombinatorickou teorií her, Ukázat využití různých partií matematiky pro hledání výherních a optimálních strategií u různých typů her.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (27.11.2020)

K předmětu jsou všechny materiály umisťovány do kurzu v LMS Moodle s názvem Matematické hry  (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2017).

V LMS Moodle budou průběžně zveřejňovány studijní materiály, videa s výkladem a pracovní listy formou úkolu. 

V čase dle rozvrhu budou probíhat semináře synchonní formou. Odkaz na seminář: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa27177d6945f4c35885f5e0e3518a692%40thread.tacv2/conversations?groupId=f10c4878-6010-44d5-a858-2173830bfa96&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (13.09.2020)

https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/404078/SkolaMladychMatematiku_053-1982-1_2.pdf

Cihlář, J., Vopravil, V. Hry a čísla. Ústí nad Labem: UJEP, 1995, ISBN 80-7044-104-6

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (13.09.2020)

Výuka probíhá formou workshopu. K jednotlivým setkáním jsou předem připraveny studijní materiály, na které se na výuce navazuje.

V případě omezení prezenční výuky budou ve stanovených časech probíhat on-line setkání. Od studentů se očekává, že budou mít technické vybavení, které jim umožní se zapojovat do diskuze (mikrofon a kameru).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (13.09.2020)

Student musí prokázat, že je schopen teoretické poznatky aplikovat a vyhrát nad vyučujícím ve zvolené hře.

Písemný test - NIMová čísla, hodnocení pozice ve hře HackenBush

V případě omezení prezenční výuky bude písemný test nahrazen průběžnými výuky a zkoušení může proběhnout i on-line formou.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (13.09.2020)

Základní pojmy

Úvod do NIMových her

Aritmetika NIMových čísel

Aplikace aritmetiky NIMových čísel

Úvod do partisánských her

Hackenbush

Hry s nekonečně malou výhodou

Nekonečno a nekonečna

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK