PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Syntetická geometrie II - OKB2310202
Anglický název: Synthetic geometry II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Prerekvizity : OKB2310012
Záměnnost : OB2310202
Je korekvizitou pro: OKB2310013
Je záměnnost pro: OKB2310N22
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)
Studenti se seznámí se základními pojmy a základními úlohami stereometrie. Předmět systematizovat poznatky ze střední školy a rozvíjí je do hloubky i do šířky. Důležitá je provázanost rovinné a prostorové geometrie. Předmět slouží k hlubšímu porozumění geometrizace reálného světa.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili se základními pojmy a základními úlohami stereometrie. Předmět má systematizovat poznatky ze střední školy a rozvinout je do hloubky i do šířky.

Literatura -
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (08.08.2011)

Vyšín, J.: Geometrie pro pedagogické fakulty I,II. Praha, Bratislava : SPN 1965,1966.

Kuřina, F.: Umění vidět v matematice. Praha : SPN 1989.

Kuřina, F.: 10 geometrických transformací. Praha : Prometheus 2002.

Pomykalová, E.: Stereometrie. Matematika pro gymnázia. Praha : Prometheus 2005.

Sekanina, M. a kol.: Geometrie 1,2. Praha : SPN 1986.

Boček, L., Zhouf, J.: Planimetrie. Praha : PedF UK 2009.

Metody výuky -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (24.02.2012)

Přednášky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (27.02.2012)
Podmínky k udělení zápočtu: 
- aktivní účast na přednáškách 
- napsání testu - jsou 3 pokusy (kdo má zapsán kurz podruhe, tak 4 pokusy), za test je 100% úspěšný je ten, kdo ziská aspoň jednou 50%,
nebo aspoň dvakrát 40%, nebo v součtu tří pokusů aspoň 100% 
Ústní zkouška
Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Polohové vlastnosti prostorových útvarů. Vzájemná poloha přímek a rovin.

Uspořádání bodů a orientace v prostoru.

Metrické vlastnosti prostorových útvarů.

Odchylky přímek a rovin, vzdálenosti v prostoru.

Velikost prostorových útvarů.

Množiny bodů dané vlastnosti.

Klasifikace a skládání shodných zobrazení v prostoru, grupa shodností.

Základní vlastnosti podobností v prostoru. Klasifikace a skládání podobností v prostoru, grupa podobností.

Mnohostěny, Eulerova věta.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK