PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Teorie čísel - OKB2310097
Anglický název: Number theory
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKBM1M127A
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/Jancarik/DesktopDefault.aspx?tabindex=1&tabid=23&portalsekce=2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Záměnnost : OB2310097
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (26.02.2013)
Seznámení se základy teorie čísel. Modulární aritmetika, řešení lineárních a kvadratických rovnic.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (26.02.2013)

Seznámit studenty učitelství matematiky se základy teorie čísel a základními početní mi nástroji.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (26.02.2013)

Koblitz, N. A Course in Numer Theory and Cryptography, Springer-Verlag, 1998, ISBN 0-387-94293-9
Rosen, H. Elementary Number Theory and Its Applications, Addison-Wesley, 2000, ISBN: 0201870738

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2012)

Ve výuce se očekává spolupráce studentů. Část výuky bude probíhat v počítačové učebně R306.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2015)

Zápočet bude udělen na základě výsledků dvou písemek. Jednu znich bude možné nahradit domácími úkoly.

Při odevzdávání materiálů v průběhu zkouškového období se musí student dostavit k ústnímu termínu zkoušky/zápočtu.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (26.02.2013)

Hlavní témata:
Dělitelnost a Euklidův algoritmus
Konečná tělesa
Velká čínská věta o zbytcích
Kvadratická rezidua

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK