PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Chemická informatika - OKB2309025
Anglický název: Informatics for Chemists
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : OB2309039
Záměnnost : OB2309039
Je neslučitelnost pro: OKBE2E114A
Je záměnnost pro: OKBE2E114A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (15.03.2010)
Stěžejním cílem tohoto kurzu je naučit studenty získávat informace specifickké pro chemii z různých informačních zdrojů, tyto informace zpracovávat a výsledky prezentovat. Specifický cíl kurzu je seznámení studentů s chemickými databázeni, zvláštnostmi "chemické" typografie, prací s odbornými texty, metodikou tvorby prezentací a interpretací výsledků.
Literatura
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (26.10.2012)
  1. BÍLKOVÁ, J.; SOUDSKÁ, D. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Üstřední knihovan [online]. 2008 [cit. 2011-10-13]. Pravidla pro bibliografické citace. Dostupné z WWW: <http://beta.pedf.cuni.cz/biblcit.htm>.
  2. ČMEJRKOVÁ, S.; DANEŠ, F.; SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Praha : LEDA, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.
  3. KOČIČKA, P.; BLAŽEK, F. Praktická typogrfie. Brno : Computer Press, 2000. 288 s. ISBN 80-7226-385-4.
  4. ČSN 01 6910 . Úprava písemností zpracovaných textovými editory. [s.l.] : [s.n.], 1.4.2007. 46 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK