Laboratoř analytické chemie - OKB2309023
Anglický název: Analytical Chemistry Lab. Course
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Prerekvizity : OKB2309007
Je neslučitelnost pro: OKBE2E112A
Je záměnnost pro: OKBE2E112A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. (30.08.2015)
Cílem praktických laboratorních cvičení je získání základních návyků potřebných v analytické chemii. Studenti se seznámí s metodami kvalitativní i kvantitativní chemické analýzy a osvojí si pravidla čisté, přesné a správné laboratorní práce.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. (03.02.2016)

Požadavky pro udělení zápočtu

aktivní účast, znalost teoretických základů praktických úloh, provedení všech praktických úloh, vypracování a odevzdání protokolů, odevzdání pracovního místa a stolu (čisté a umyté nádobí včetně případné náhrady nádobí rozbitého či poškozeného)

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. (14.02.2017)

Výběr z úloh:

Kvalitativní analýza

Analytické postupy dělení kationtů a aniontů

Skupinové a selektivní reakce kationtů a aniontů

Kvantitativní analýza

Titrace: acidobaické, srážecí, chelatometrické, oxidačně-redukční

potenciometrie, konduktometrie