PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Project Selected works of Austrian and Helvetian Literature - OEN2307026
Anglický název: Project Selected Works of Austrian and Helvetian Literature
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (23.11.2011)
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o vývoji rakouské a švýcarské literatury v 19. a 20. století v kontextu historického a společenského vývoje v Evropě, ale i v kontextu soudobého filosofického myšlení a ukázat její specifika ve srovnání s německou literaturou. Důraz je kladen zejména na autory, jejichž díla mají mimořádný význam a stala se význačným přínosem pro moderní světovou literaturu (J. N. Nestroy, F. Raimund, F. Grillparzer, A. Stifter, J. Gotthelf, G. Keller, C. F. Meyer, R. Musil, H. Broch, E. Canetti, I. Bachmannová, M. Frisch, F. Dürrenmatt, T. Bernhard, E. Jelineková a d.). Obsahem semináře je nalézat možnosti didaktického využití literárních textů.
Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (23.11.2011)

1. ZEMAN, H. (Hg.) Literaturgeschichte Österreichs - von den Anfängen im Mittelalter bis zur Gegenwart. Graz : ADEVA, 1996. ISBN 3-201-01611-6.

2. ZEMAN, H. (Hg.) Geschichte der Literatur in Österreich, Band 7 : Das 20. Jahrhundert. Graz : ADEVA, 1999. ISBN 3-201-01611-7.

3. Hauptwerke der österreichischen Literatur. Einzeldarstellungen und Interpretationen. München : Kindler Verlag, 1997. ISBN 3-463-40304-8.

4. SEIDLER, H. Österreichischer Vormärz und Goethezeit. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1982. ISBN 3-700-10434-0.

5. SUCHY, V. Studien zur österreichischen Literatur. Wien : Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur. 1992. ISBN 3-900467-32-3.

6. AESCHBACHER, M. Vom Stummsein zur Vielsprachigkeit. Vierzig Jahre aus der deutschen Schweiz (1958-1998). Bern : Lang, 1998. ISBN 978-3-906761-58-9.

7. Bättig, J.; Leimgruber, S. (Hg.) Grenzfall Literatur : Die Sinnfrage in der modernen Literatur der viersprachigen Schweiz. Freiburg : Universitätsverlag, 1993.

8. ZEYRINGER, K. Innerlichkeit und Öffentlichkeit: Österreichische Literatur der achtziger Jahre. Tübingen : Francke, 2003. ISBN 3852184231

9. Zeyringer, K. Österreichische Literatur 1945-1998. Innsbruck : Haymon Verlag, 1999. ISBN 3852182956.

10. STRELKA, J. P. Österreichische Exilliteratur seit 1938. Tübingen; Basel : Francke, 1999. ISBN 3-7720-2880-2.

Požadavky ke zkoušce - němčina
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (23.11.2011)

Požadavky Dr. Broukalové: Pro získání zápočtu vyžaduji minimálně 70%ní účast na seminářích a přednesení a odevzdání samostatně vypracovaného referátu i úspěšné absolvování závěrečného pohovoru o autorech a dílech probíraných v semináři.

Požadavky kladené na referát:
Referát na zvolené téma musí být vypracován samostatně. Jeho rozsah musí činit alespoň 4 normostrany. Nedílnou součástí referátu je výběr a didaktická příprava alespoň tří ukázek z probíraného díla a jejich rozmnožení pro ostatní studenty. To platí i tehdy, je-li tématem referátu autorova biografie. Součástí referátu je i uvedení použité literatury včetně elektronických pramenů. Během 14 dnů po přednesení referátu musí být referát odeslán elektronicky na adresu jindra.broukalova@pedf.cuni.cz
Důležité upozornění:
Pokud student nemůže referát na semináři přednést v den určený programem semináře, musí se předem omluvit telefonicky, jinak nárok na zápočet ztrácí.
Telefon: 241 408 760.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK