Selected Chapters from Sociolinguistics - OEN2307020
Anglický název: Selected Chapters from Sociolinguistics
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (17.05.2019)
Sociolingvistika je sub-disciplína lingvistiky ve které je jazyk jako společenský jev v centru pozornosti. Analyzuje „jazykové chování v daných situacích z hlediska sociálních rolí“ (N. Dittmar). Seminář se zaměří na vzájemné vztahy mezi jazykem a společností, jazykovou a sociální třídou / skupinou, jazykovým systémem, jazykovou normou a jazykovým nasazením, jazykovým standardem a rozmanitostí, ale také sociálním ospravedlněním jazykového povědomí a významem sociálních podmínek pro změnu jazyka. Jde také o utváření jazykové komunity (komunit), jazyka a identity, jazykových bariér včera a dnes, a nakonec o přechodných a obvyklých variantách jazyka.
Literatura -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (26.02.2019)

Ammon, Ulrich/Dittmar, Norbert/Mattheier, Klaus J. (Hrsg.) (1987/88): Soziolinguistik. Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft. 2 Bde. Berlin (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft; Bd. 3: Sociolinguistics; Vol. 1/2).
Ammon, Ulrich / Dittmar, Norbert / Mattheier, Klaus J. / Trudgill, Peter (Hrsg.) (2004/2005/2006): Sociolinguistics / Soziolinguistik. An International Handbook ofthe Science of Language and Society / Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft. 2. Aufl. völlig überarbeitete Aufl. 3 Bände, de Gruyter.
Barbour, Stephen/Stevenson, Patrick (1998): Variation im Deutschen. Soziolinguistische Perspektiven (de Gruyter Studienbuch). Berlin: de Gruyter.
Besch, Werner / Ulrich Knoop / Wolfgang Putschke / Herbert Ernst Wiegand (Hg.) (1983): Dialektologie. 2 Halbbände. Berlin/New York.
Besch, Werner / Betten, Anne / Reichmann, Oskar / Sonderegger, Stefan (Hrsg.) (1998ff.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 2., vollst. neu bearb. und erw. Auflage Berlin / New York.
Löffler, Heinrich(2005): Germanistische Soziolinguistik. 3., überarbeitete Auflage. Berlin. (Grundlagen der Germanistik 28).
Mattheier, Klaus J.(1980): Pragmatik und Soziologie der Dialekte. Einführung in die kommunikative Dialektologie des Deutschen. Heidelberg.
Von Polenz, Peter (1995): Sprachsystemwandel und soziopragmatische Sprachgeschichte in der Sprachkultivierungsepoche. In: Gardt, Andreas / Mattheier, Klaus J. / Reichmann, Oskar (Hrsg.): Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen: Gegenstände, Methoden, Theorien. Tübingen: Niemeyer, 39-67. (RGL 156).
Schlieben-Lange, Brigitte (1991): Soziolinguistik. Eine Einführung. 3., überarb. u. erw. Aufl., Stuttgart/Berlin/Köln [zuerst 1973].
Sociolinguistica 4 (1990): Minderheiten und Sprachkontakt. Minorities and Language Contact.Minoritéset contact linguistique. Hrsg. von U. Ammon/K.J. Mattheier/P.H. Nelde. Tübingen.
Sociolinguistica 5 (1991): Status und Funktion der Sprachen in der europäischen Gemeinschaft. Status and Function of Languages in the Political Bodies of the European Community.Hrsg. von U. Ammon/K.J. Mattheier/P.H. Nelde. Tübingen.
Sociolinguistica 6 (1992): Nationalsprachenentstehung in Osteuropa. The Riseof National Languages in Eastern Europe. Hrsg. von U. Ammon/K.J. Mattheier/P.H. Nelde. Tübingen.
Sociolinguistica 9 (1995): Europäische Identität und Sprachenvielfalt. European Identity and Language Diversity.Hrsg. von U. Ammon/K.J. Mattheier/P.H. Nelde. Tübingen.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (29.10.2019)

aktivní účast

prezentace

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (17.05.2019)
  • Einführung in die Gegenstandsbereiche der Soziolinguistik
  • Kommunikation und Gesellschaft: Kommunikationsmodelle
  • Standard und Variation: regionale und nationale Varietäten, soziale Varietäten, mediale Varietäten
  • Sprache und Gesellschaft
  • Sprachbarrieren
  • Sprache und Geschlecht
  • Sprache und Politik
  • Sprache und Gewalt