PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
German Drama Development from Baroque to Naturalism - OEN2307003
Anglický název: German Drama Development from Baroque to Naturalism
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (28.06.2013)
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům navazujícího magisterského studia germanistiky vhled do vývoje německého dramatu od 17. století až do konce 19. století. První část seminářů a přednášek, která navazuje na literární disciplíny bakalářského studia, je věnována teoretickému výkladu vývojových tendencí v německém dramatu v kontextu celkového literárního vývoje a na pozadí evropského politického a duchovního klimatu. Postavení dramatu v období baroka (jezuitské drama, tvorba Andrea Gryphia, Lohensteina a Christiana Weiseho), osvícenství (Gotschedovy divadelní reformy - strukturální proměny divadla, vzorová tragédie Der sterbende Cato, založení tradice tzv. saské komedie, "plačtivá" veselohra u Ch.F. Gellerta, G. E. Lessing Hamburgische Dramaturgie, prosazení modelu německého měšťanského dramatu, úsilí o německé národní divadlo), drama v epoše Sturm-und Drang (historické drama - Goethe, Schiller; měšťanská truchlohra - J.M.R. Lenz, F.M. Klinger, H.L.Wagner, Schiller); dramatická parodie a satira - Goethe, Lenz), drama v epoše Výmarské klasiky - klasická dramata Goetha a Schillera, dramatická tvorba H.von Kleista, drama v období romantismu, např. C. Brentano Gründung Prags, postavení dramatu v literatuře doby předbřeznové (G. Büchner) a v literatuře Biedermeier (J. Nestroy, F. Grillparzer, Ch. D. Grabbe ). Pojetí dramatu v období realismu (F. Hebbel). Naturalistické drama (G. Hauptmann). Obsahové zaměření semináře: Estetické osvojování a analýza vybraných dramatických děl podle Seznamu doporučené četby nebo zájmu účastníků kurzu. Rozvíjení komunikativních dovednosti ve vztahu k literárním a kulturním tématům.
Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (28.06.2013)

Literatura

1. ASMUTH, B. Drama. In Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Hg. v. Gert Ueding. Bd. 2. Tübingen: Niemeyer, 1994, Sp. 906-921.

2. ASMUTH, B. Dramentheorie. In Literaturlexikon. Hg. v. Walther Killy. Bd. 13.

Gütersloh, München 1992, S. 186-192. ISBN-13: 9783570046715.

3. ASMUTH, B. Einführung in die Dramenanalyse. 6. Aktualisierte Aufl. Stuttgart : Metzler, 2004. ISBN: 3476161889.

4. BALME, Ch. Einführung in die Theaterwissenschaft. 4., durchges. Aufl. Berlin: Schmidt,

Erich Verlag, 2007. ISBN 978-3-503-09824-8.

5. DENK, R. / MÖBIUS, T. Dramen und Theaterdidaktik. 2., neu bearbeitete Aufl. Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2010. ISBN 978 3 503 12249 3.  

 

6. ASMUTH, B. Einführung in die Dramenanalyse. 6. Aktualisierte Aufl. Stuttgart : Metzler, 2004. (ISBN: 3476161889)

7. SZONDI, P. Theorie des modernen Dramas: 1880-1950. 24. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002.

(Primární literatura: dle výběru v sem. sk.)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (28.06.2013)

Požadavky pro udělení zápočtu: účast 80% na seminářích, pravidelná příprava interpretace vybraných lit. textů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK